Văn Chấn đổi mới công tác cán bộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Đảng bộ Văn Chấn (Yên Bái) lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Vì vậy đã đạt được mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từ huyện tới cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Điện về Đại lịch ( Văn Chấn)
Điện về Đại lịch ( Văn Chấn)

Cán bộ đủ về số lượng cũng như cơ cấu; mỗi nhiệm kỳ, Đảng bộ đổi mới từ 25 -30% số cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Số cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng tăng cao. Các qui trình về công tác cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng qui định; qui chế công tác cán bộ được thực hiện đem lại những kết quả quan trọng.

Trên cơ sở qui chế đánh giá cán bộ của Trung ương, Tỉnh ủy, Pháp lệnh, cán bộ công chức; hàng năm huyện có văn bản hướng dẫn việc đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý, cũng như khi xây dựng qui hoạch, giới thiệu bổ nhiệm… trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá và qui trình đánh giá cán bộ như: cá nhân, cấp uỷ, cơ quan quản lý trực tiếp, nơi cư trú…Với tinh thần đổi mới, công khai, dân chủ, rút kinh nghiệm công tác qui hoạch trước Đảng từ năm 2003 đến nay, công tác qui hoạch cán bộ được duy trì nề nếp từ cấp uỷ huyện tới cơ sở; đảm bảo nguyên tắc qui hoạch "động" và "mở", thực hiện tốt Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị cũng như hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh uỷ.

Sau mỗi nhiệm kỳ mới, cấp uỷ đều xây dựng qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới và định kỳ bổ sung hàng năm theo qui định. Chất lượng cán bộ dự nguồn ngày một đảm bảo hơn cả về số lượng, trình độ, độ tuổi, cơ cấu nữ, dân tộc, tuổi trẻ… Nhiệm kỳ (2010 - 2015), huyện đã qui hoạch mỗi cán bộ dự nguồn vào 2 đến 3 chức danh, mỗi chức danh có 2 đến 3 dự nguồn. Huyện đang có tổng số 618 cán bộ dự nguồn, trong đó có: 71 người thuộc Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIX; các chức danh lãnh đạo quản lý 547 người gồm: cấp huyện 39 người; xã, thị trấn 508 người, tỷ lệ nữ đạt 11%, tuổi trẻ đạt 8%.

Công tác luân chuyển cán bộ được Đảng bộ quan tâm, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ trong qui hoạch có triển vọng. Từ khi có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng hơn; trình độ của cán bộ được nâng lên qua thực tế cơ sở. Ngoài việc thực hiện tốt các quyết định luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đảng bộ huyện đã luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng 16 cán bộ cấp huyện trong đó: từ huyện xuống xã 5 người; từ công tác đảng sang chính quyền 5 người; từ công tác chính quyền sang công tác đảng 6 người; luân chuyển 25 người ở cấp xã, chủ yếu từ công tác đảng sang công tác chính quyền và ngược lại. Cán bộ được luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số đã được đánh giá bổ nhiệm phân công trọng trách cao hơn.

Từ thực trạng đội ngũ cán bộ, với đặc thù của địa phương miền núi đa dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; Đảng bộ xác định phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về học vấn phổ thông,  chuyên môn và lý luận chính trị. Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ,  huyện đã cử 29 người đi đào tạo đại học các chuyên ngành; 31 người học trung, cao cấp, cử nhân chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ công chức. Huyện còn đầu tư nguồn lực, liên kết mở một lớp đại học nông nghiệp tại địa phương. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục được đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay số lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học, cao đẳng đạt 79,6%, tăng 8%; lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 67%, tăng 59% so với năm 1998. Mỗi năm, quĩ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện chi từ 30 đến 50 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác quản lý, bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo qui chế và phân cấp quản lý. Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đều nắm được đội ngũ cán bộ và bố trí sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực, đảm bảo sự đoàn kết và chú trọng tới cơ cấu vùng, miền dân tộc. Các chế độ chính sách đối với cán bộ theo qui định được thực hiện đầy đủ kịp thời. Huyện thường xuyên chăm lo xây dựng bộ máy và cán bộ làm công tác tổ chức.

 Do xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ và sự phối hợp với cấp ủy cơ sở nên đã khắc phục dần tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm, không nắm chắc cán bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức được nâng cao cả về đạo đức, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực. Huyện luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn bổ sung người đảm bảo tiêu chuẩn làm công tác cán bộ; đổi mới phương pháp, tổng kết rút kinh nghiệm, tập huấn nghiệp vụ, trang bị phương tiện làm việc hiện đại cho công tác tổ chức cán bộ mang lại hiệu quả cao nhất.

Khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, Đảng bộ huyện Văn Chấn đang có những giải pháp sát thực, quyết tâm đổi mới toàn diện công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu mới đặt ra.

Đào Minh

Các tin khác

YBĐT - Trong 7 tháng đầu năm nay, huyện Yên Bình đã kết nạp 132 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 4.500 đồng chí, sinh hoạt ở 54 chi, Đảng bộ cơ sở.

YBĐT - Là một xã thuần nông lại bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết diễn biến bất thường nên người dân ở Khánh Hòa gặp không ít khó khăn trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Chính vì vậy, đời sống của người dân xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên vẫn ở mức thấp. Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhân tố quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Nghĩa Lộ: 24% đảng viên là cựu chiến binh/ Văn Chấn: Gắn phát triển Đảng với nâng cao chất lượng đảng viên

Đồi quế trên 20 năm tuổi của gia đình bà Nguyễn Thị Hảo.

YBĐT - Đảng bộ Xuân Ái, huyện Văn Yên (Yên Bái) hiện có 126 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Thời gian qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, phát huy thế mạnh của địa phương, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục