Yên Bái ban hành Bộ tiêu chí công nhận thôn, xã, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2022 | 6:43:04 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ký các quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Bộ tiêu chí về thôn(bản) nông thôn mới và thôn (bản) nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá căn cứ chức năng quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

>>> Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025:
 


>>>Bộ tiêu chí thôn (bản) nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn (bản) nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025:>>>Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025:


Mạnh Cường

Tags Yên Bái nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 nâng cao kiểu mẫu

Các tin khác
Cán bộ và nhân dân xã Xà Hồ tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, đến nay Xà Hồ đã hoàn thành được 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Đại Lịch tham gia làm đường giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Đảng bộ xã Đại Lịch huyện Văn Chấn có 10 chi bộ trực thuộc với trên 340 đảng viên; 100% thôn có chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo cơ sở, trở thành một tổ chức cơ sở đảng vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tập trung mọi nguồn lực hướng tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong tương lai gần…

Cán bộ huyện Mù Cang Chải tham gia trồng rừng trong “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Trên 16.700 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trên 40.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hội viên Hội Nông dân xã Đại Đồng vệ sinh môi trường, giữ sạch các tuyến đường giao thông nông thôn.

Nổi bật trong hoạt động của Hội Nông dân xã Đại Đồng thời gian gần đây là vận động hội viên tham gia hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục