Lục Yên huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị xây dựng và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/8/2023 | 1:49:06 PM

YênBái - Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả tích cực sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nâng cao Chỉ số hạnh phúc (CSHP) cho người dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những cô gái dân tộc Tày Lục Yên.
Những cô gái dân tộc Tày Lục Yên.

Đó là khẳng định của đồng chí Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Yên Bái.

Đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện nâng cao CSHP của người dân  trên địa bàn huyện Lục Yên trong hơn nửa nhiệm vừa qua?

Đồng chí Nông Thu Hà: Việc thực hiện CSHP trên địa bàn huyện Lục Yên được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng. 

Hàng năm, UBND huyện đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch nâng cao CSHP cho người dân Lục Yên; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu. 

Theo đó, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện. Đến cuối năm 2022, toàn huyện  có 187/195 thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố hạnh phúc; 82% gia đình được công nhận "Gia đình hạnh phúc”.

Ngành giáo dục và đào tạo triển khai phong trào thi đua xây dựng "Trường học hạnh phúc”, "Lớp học hạnh phúc” và kết thúc năm học 2021 - 2022, đã có 11 trường đạt tiêu chuẩn "Trường học hạnh phúc”; ngành y tế triển khai phong trào thi đua "Bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc”; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, việc khôi phục các lễ hội truyền thống được phát triển và lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện, tạo khí thế, động lực thi đua hết sức sôi nổi.


 Đồng chí Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

Có thể nói, việc nâng cao CSHP cho người dân là việc mới, khó, chưa có tiền lệ, nên huyện Lục Yên vừa làm theo chỉ đạo của tỉnh vừa học hỏi các huyện bạn và vừa rút kinh nghiệm. Ngay từ những tháng đầu tiên của năm, huyện đã ban hành nhiều văn bản như nghị quyết, đề án, chương trình hành động, kế hoạch… tương đối toàn diện, phủ kín trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng - an ninh... 

Đặc biệt, đã quan tâm bố trí nguồn lực chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với những nơi còn khó khăn; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. 

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, huyện Lục Yên sẽ có những giải pháp nào để nâng cao CSHP cho người dân, thưa đồng chí?

Đồng chí Nông Thu Hà: Ai cũng nhận thấy rất rõ rằng, hạnh phúc tuy là khái niệm hết sức trừu tượng, khó có thể "lượng hóa”, nhưng thực tế qua hơn 2 năm triển khai chỉ số này đã chứng minh một điều là người dân sẽ hạnh phúc khi bản thân họ hài lòng về cuộc sống, hài lòng về môi trường sống xung quanh, hài lòng về tuổi thọ trung bình và có sức khỏe tốt. 

Vì vậy, để nâng cao CSHP cho người dân thì không có nhiệm vụ, giải pháp nào ngoài các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Do đó, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm của các năm trước, năm 2023 huyện Lục Yên xác định và tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trọng tâm là triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Cùng đó, triển khai thực hiện tốt đề án làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng; việc thực hiện các chế độ, chính sách để đảm bảo sự bình đẳng mỗi người dân... Phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Phát động các phong trào thi đua; các cuộc vận động nhằm thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để từ đó xây dựng gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan hạnh phúc gắn với xây dựng con người Lục Yên "Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Anh Dũng (thực hiện)

Tags Lục Yên hệ thống chính trị xây dựng nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân

Các tin khác
Ra mắt Câu lạc bộ dân vũ tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái.

Tại Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc người dân vào Nghị quyết. Sau hơn 2 năm triển khai, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn hiện đạt 62,57%, ở mức 2 - mức khá hạnh phúc.

Tham gia nhiều hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, đời sống tinh thần nâng cao, góp phần tăng tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân Yên Bái.

Là tỉnh miền núi nghèo, song thời gian qua, tỉnh Yên Bái rất quan tâm ưu tiên nguồn lực phục vụ phát triển sự nghiệp y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, nâng cao tuổi thọ trung bình và năm sống khỏe của người dân.

Người dân ở Tổ dân phố Phúc Thọ thường xuyên chăm sóc hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, hạnh phúc cấp thành phố trong hai năm liên tiếp và luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua do các cấp phát động. Đó là kết quả của những nỗ lực đoàn kết, chung tay xây dựng các công trình văn hóa thể thao công cộng, giữ môi trường sống xanh- sạch- đẹp cảu người dân trong tổ.

Đánh giá mô hình thử nghiệm giống lúa lai 3 dòng siêu chịu hạn ADI 73 tại thôn Tàng Ghênh, xã Xà Hồ.

Trạm Tấu đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân theo hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hiện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 3,5% (giá so sánh năm 2010); tổng sản phẩm trên địa bàn huyện bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục