Lục Yên: Học Bác từ những điều gần gũi

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/6/2021 | 7:44:16 AM

YênBái - Để những nội dung đột phá trở thành hành động cụ thể, thiết thực, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã hạn chế tối đa những cuộc họp, hội nghị tại trụ sở làm việc mà tăng cường xuống cơ sở để lắng nghe kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho nhân dân.

Lãnh đạo huyện Lục Yên thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Lãnh đạo huyện Lục Yên thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên cho biết: "Việc xác định các nội dung đột phá, trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tập trung tuyên truyền, triển khai tới các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, khoa học sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ thiết thực hiệu quả từ việc "học tập” đến "làm theo”, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên quan tâm, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh”. 

Để những nội dung đột phá trở thành hành động cụ thể, thiết thực, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã hạn chế tối đa những cuộc họp, hội nghị tại trụ sở làm việc mà tăng cường xuống cơ sở để lắng nghe kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc với phương châm ''trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân". 

Các cấp ủy đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; lựa chọn một số công việc trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đồng thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở; huy động gần 20.000 lượt người tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh trên 55,5 km đường giao thông nông thôn; làm đường bê tông trên 20.000 m2; đổ 1.000 m2 sân bê tông nhà văn hóa; 1.200 m2 tường rào tại trạm xá, sân vận động của thôn, trường học; xây dựng 19 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài trên 35.000m. Riêng năm 2020, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến trên 147.400 m2 đất, gần 20.000 cây cối các loại, 4.740 m2 tường rào, sân bê tông để làm đường giao thông nông thôn. 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện gắn với các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, từ đó phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình và phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là các phong trào: Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, Cựu chiến binh gương mẫu, Thanh niên tình nguyện.

Không chỉ quan tâm chú trọng tới triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 05 mà công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng cũng được các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, Huyện ủy Lục Yên đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội dung khác, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh sai sót, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Giai đoạn 2019 – 2020, toàn huyện có gần 200 mô hình tập thể, trên 100 mô hình cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác. Các mô hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 4 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến được đề nghị tỉnh khen thưởng; 36 tập thể, 51 cá nhân được huyện khen thưởng. Mỗi ngành, địa phương, đơn vị có một cách làm riêng song đều đã mang lại những kết quả rất tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Lục Yên không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đây là tiền đề, động lực để huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Anh Dũng

Tags Lục Yên Chỉ thị 05 xã Mường Lai

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục