Yên Bái nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/8/2021 | 7:33:18 AM

YênBái - Năm 2020, Chỉ s Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh đã cải thiện đáng kể với 43,13 điểm, xếp trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trong cả nước.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Thịnh Hưng (Yên Bình) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Thịnh Hưng (Yên Bình) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chỉ số PAPI được xem là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác phục vụ người dân tốt hơn. 

Chỉ số PAPI năm 2020 điều tra qua 8 nội dung và 29 nội dung thành phần được điều tra xã hội học đối với người dân trong địa bàn tỉnh. Xếp hạng Chỉ số PAPI được phân theo 4 nhóm: cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp, thấp nhất. Năm 2020, Chỉ số PAPI của tỉnh Yên Bái đạt 43,13 điểm (thang điểm 80) xếp trong nhóm trung bình cao trong 16 tỉnh, thành trong cả nước. 

Theo Sở Nội vụ, trong  8 chỉ số nội dung mà PAPI đo lường có 4/8 chỉ số nội dung tăng điểm gồm chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 4,866 điểm/10 điểm, tăng 0,155 điểm; công khai minh bạch đạt 5,719/10 điểm, tăng 0,299 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,829/10 điểm; kiểm soát tham nhũng khu vực công đạt 7,038/10 điểm, tăng 0,998 điểm; thủ tục hành chính công đạt 7,599/10 điểm; 3 chỉ số nội dung giảm điểm gồm cung ứng dịch vụ công đạt 6,922/10 điểm, giảm 0,028 điểm; quản trị môi trường đạt 3,320/10 điểm, giảm 0,03 điểm; quản trị điện tử đạt 2,826 điểm, giảm 0,134 điểm. 

Với kết quả khảo sát này, tỉnh Yên Bái có 2 chỉ số nội dung đạt ở nhóm cao nhất là công khai, minh bạch và thủ tục hành chính công; 2 chỉ số nội dung đạt ở nhóm trung bình cao là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị điện tử. Đây là kết quả được tạo nên từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực không ngừng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn, nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp. 

Bên cạnh đó cũng cho thấy, người dân ghi nhận chính quyền các cấp đã có những nỗ lực hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng; người dân đã tin tưởng hơn về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của chính quyền. So sánh với năm 2019, Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh tăng 0,71 điểm. Tuy nhiên, các chỉ số nội dung đạt ở mức cao nhất hoặc mức trung bình cao không ổn định. 

Bên cạnh đó, vẫn còn đến 4 chỉ số nội dung vẫn ở mức trung bình thấp là tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình của người dân; cung ứng dịch vụ công và quản trị môi trường. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do các ngành, các cấp, địa phương chưa đưa ra được các giải pháp hữu hiệu, sát thực tế để khắc phục những tồn tại, yếu kém; việc tổ chức triển khai thực hiện chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng và còn chồng chéo; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người dân về Chỉ số PAPI, nhất là quyền, trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào công tác chính trị tại cơ sở gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất, đảm bảo đúng các lĩnh vực dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra… còn hạn chế. 

Để tạo chuyển biến đồng bộ trong việc nâng cao Chỉ số PAPI, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của Trung ương và của tỉnh, từng bước nâng cao vị trí xếp hạng của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Cùng với đó, tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử; kiểm tra đột xuất việc thực hiện giờ giấc hành chính của cán bộ, công chức và việc giải quyết các giao dịch hành chính của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị. 

Thường xuyên rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước; các thủ tục hành chính phải được thực hiện thống nhất chung theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và phải được niêm yết, công khai minh bạch.

Văn Thông

Tags Yên Bái nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI

Các tin khác
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH tỉnh hướng dẫn người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ.

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với NLĐ và NSDLĐ, nhưng đây cũng là một chính sách chưa có tiền lệ.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kiên

Khác hẳn cách giải quyết thủ tục hành chính trước đây khi người dân phải đi "tìm” cán bộ xã thì nay người dân được đón tiếp ngay tại trụ sở UBND xã. Đội ngũ cán bộ luôn đủ 4 người phụ trách các lĩnh vực: lao động- thương binh và xã hội, tư pháp - hộ tịch, địa chính, văn phòng - thống kê.

Mô hình “Ngày thứ Năm không hẹn” đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của UBND xã Minh Bảo.

Vào ngày thứ Năm hàng tuần, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã trực ký giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa”. Các văn bản, giấy tờ được giải quyết nhanh chóng và trả kết quả ngay trong ngày. Đó chính là mô hình "Ngày thứ Năm không hẹn" đang thực hiện tại bộ phận “một cửa” xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Người dân làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên.

Đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên đã cập nhập, áp dụng các khoa học công nghệ mới như phương pháp đo đạc, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong chuyên môn đảm bảo khoa học chuyên nghiệp, không rườm rà thủ tục hành chính, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục