Văn Yên đẩy mạnh cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/2/2022 | 2:03:18 PM

YênBái - Thời gian qua, huyện Văn Yên đã quan tâm việc thực thi kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện được hướng dẫn, làm thủ tục nhanh gọn.
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện được hướng dẫn, làm thủ tục nhanh gọn.


Đánh giá khái quát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm qua, bà Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo các nội dung CCHC nhà nước sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. 

Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo thống nhất về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể. 

Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra. Qua đó cho thấy nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC nhà nước với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các cuộc họp tại khu dân cư, tổ dân phố tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác CCHC đã đạt kết quả tích cực. Điển hình trong cải cách thể chế, UBND huyện thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC; thực hiện việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành. 

Cùng với đó, việc cải cách TTHC, thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND huyện đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Mặt khác, UBND huyện đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp. Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Huyện đã rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC (cấp huyện 332 TTHC, cấp xã 151 TTHC đang thực hiện). Ngoài ra, kiến nghị đưa ra khỏi danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái và tiếp nhận TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục cấp huyện, cấp xã ở các lĩnh vực: xây dựng, y tế 2 thủ tục, tư pháp 2 thủ tục cấp huyện... 

Năm qua, Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp đã tiếp nhận 79.031 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết 78.990 hồ sơ (trước hạn 77.046, đúng hạn 1.937, đang giải quyết 41 hồ sơ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của việc thực hiện CCHC, kinh phí cho CCHC còn khó khăn... 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lã Thị Liền khẳng định: Huyện tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng, đồng thời rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC.

Trần Minh

Tags Văn Yên cải cách hành chính cán bộ công chức người lao động cơ chế "một cửa” "một cửa liên thông”

Các tin khác
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Yên.

Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện đứng đầu trong các địa phương về chuyển đổi số, thời gian qua, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, góp phần từng bước xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Lắp đặt Camera giám sát, điều hành giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Trong năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số. Hầu hết việc giải quyết trong lĩnh vực thủ tục hành chính (TTHC) đều được ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và xử lý trên môi trường mạng đã góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.

Ngày 11/1, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.

Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục