Thị xã Nghĩa Lộ không có khiếu nại đông người, vượt cấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2019 | 8:06:05 AM

YênBái - Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Năm 2018, các cấp chính quyền thị xã Nghĩa Lộ tiếp tổng số 338 lượt công dân (giảm 101 lượt so cùng kỳ năm 2017); tiếp nhận 94 đơn kiến nghị, phản ánh (giảm 40 đơn so cùng kỳ), không có đơn KNTC và không có vụ việc tập thể, đông người. 

Kết quả này có được là bởi những kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp chính quyền thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý và quá trình giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã luôn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thời hiệu giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan chuyên môn đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho UBND thị xã trong việc giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân. Các văn bản, quyết định hành chính được UBND thị xã ban hành đúng quy định của pháp luật. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các ngành chức năng của thị xã luôn quan tâm, chú trọng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân trong việc thực hiện quyền KNTC và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giữ vững mục tiêu không có vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác TCD.

Phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, trả lời, giải quyết kịp thời thỏa đáng, đúng pháp luật những đề nghị, thắc mắc của nhân dân; phát huy công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại công khai, không để phát sinh KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Hồng Oanh

Tags Nghĩa Lộ tiếp công dân

  •  
Các tin khác
Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn hỗ trợ một ngày lương ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Những gì Chính phủ đã làm được cho người dân Việt Nam để phòng chống dịch được mọi người dân và cả thế giới thừa nhận...

Đại hội XII của Đảng đã cảnh báo: “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. Tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ hơn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang.

“Lòng tin tưởng” là bài viết tuy ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 46, ngày 21/2/1952 nhưng có giá trị như một lời hiệu triệu có sức lay động lớn lao, là động lực tinh thần để thúc đẩy toàn dân tộc ta thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt mọi trở ngại để đến bến bờ vinh quang.

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động. Những ai tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng phải chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tuy nhiên, tình trạng một số cán bộ, đảng viên nói và làm không nhất quán - một biểu hiện của “bệnh” công thần, kiêu ngạo xuất hiện thời gian qua, rất cần phải xử lý nghiêm nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục