Yên Bái: Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/9/2020 | 7:46:23 AM

YênBái - Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng vào những ngày thu lịch sử cả nước vừa đón mừng Quốc khánh bằng những thành tựu nổi bật mà đại hội đảng bộ các cấp đã đạt được, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIN LIÊN QUAN:

Với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, sự kiện chính trị trọng đại ấy càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, đặc biệt hơn bởi đó là thành công của Đại hội "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” đã kết thành đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc nhân dịp kỷ niệm tròn sáu mươi hai năm - Ngày Bác Hồ thăm và nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái 25/9/1958 - 25/9/2020.

Chiều qua 24/9/2020, sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, an toàn và tiết kiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi đại biểu, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc anh em. Với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030", 325 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 58.000 đảng viên trong toàn tỉnh đã cùng nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và bài học kinh nghiệm sâu sắc. 

Đồng thời, cùng thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong những năm tới. Đặc biệt, những hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII mà Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nghiêm túc chỉ ra đã góp phần giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX có thêm những kinh nghiệm quý báu và kịp thời điều chỉnh, khắc phục để hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ được giao. 

Sự cầu thị, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của đại biểu vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh còn được thể hiện rõ bằng việc Ban Tổ chức Đại hội sắp xếp các nhân sự lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới trực tiếp tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội cũng như ở 4 tổ thảo luận riêng. 

Đó thực sự là những yếu tố cần và đủ trong việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần vào thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh như khẳng định của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng: "Tôi đánh giá cao việc Đại hội xem xét đề ra chỉ tiêu về số đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Đây là chỉ tiêu mới, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần quyết tâm thực hiện thật tốt vì nêu gương là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần giáo dục, hình thành đạo đức xã hội”. 

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu được 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 18 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX. 

Đây đều là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ; là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh với đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có khả năng đóng góp, lĩnh hội nội dung của đại hội cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả vào tình hình thực tế địa phương trong giai đoạn mới. 

Nhiệm kỳ mới đang mở ra với tư duy và tầm nhìn mới của một thế hệ cán bộ trẻ với đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân. Lời phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thể hiện quyết tâm to lớn của Đảng bộ và ước mong của nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, trước hết trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và mỗi đồng chí đại biểu ngay sau Đại hội này là vô cùng vinh dự nhưng cũng hết sức nặng nề. Đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân; sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã được Đại hội thông qua; tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực của các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân ngay từ tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ. 

Trước mắt là thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm cuối nhiệm kỳ 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tối cùng ngày, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước đổi mới và công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã tạo nên động lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phấn khởi, tin tưởng vững bước vào nhiệm kỳ mới phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Những con số ấn tượng

325 là số đại biểu chính thức dự Đại hội.

110 là số đại biểu có trình độ chuyên môn tiến sĩ, thạc sĩ.

48 là số đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóaXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

15 là số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Khuyết 1 Ủy viên sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

81 là số đại biểu nữ tham dự Đại hội.

93 là số đại biểu người dân tộc thiểu số dự Đại hội.

37 là số đại biểu đông nhất thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái.

29 là tuổi của đại biểu trẻ nhất dự Đại hội thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

195 km là quãng đường đại biểu xa nhất về dự Đại hội (xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải) thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải.


Thanh Hương

Tags Yên Bái kỳ vọng đại hội

Các tin khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội có ý nghĩa vô cùng to lớn, cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tối 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” trong không khí tưng bừng, phấn khởi và tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 24/9, Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí về Đại hội:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục