Trạm Tấu: Dạy nghề để tăng thu nhập cho lao động nông thôn

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2017 | 1:45:58 PM

YBĐT - Từ năm 2011 đến hết năm 2017, huyện đã mở được 111 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 6.472 học viên tham gia, trong đó số lao động người dân tộc thiểu số là 4.594. 

Giáo viên Trung tâm DNVGDTX huyện Trạm Tấu hướng dẫn học nghề sửa chữa xe máy cho học viên.
Giáo viên Trung tâm DNVGDTX huyện Trạm Tấu hướng dẫn học nghề sửa chữa xe máy cho học viên.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Trạm Tấu xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ/TTg của Chính phủ gắn với giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm.

Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác dạy nghề từ cấp huyện đến các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các ngành, các cấp và chính quyền các địa phương và đặc biệt là Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (TTDNGDTX) huyện, với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động để phát triển kinh tế.

Hàng năm, Trung tâm đã lựa chọn các nghề có nhu cầu cao như kỹ thuật trồng lúa, ngô; sản xuất rau an toàn; chế biến chè; chăn nuôi thú y; chăn nuôi lợn; kỹ thuật nuôi ong và các nghề phi nông nghiệp như điện dân dụng, sửa chữa xe máy, gò, hàn, sửa chữa máy nông cụ, xây dựng… để đào tạo.
 
Từ năm 2011 đến hết năm 2017, huyện đã mở được 111 lớp với 6.472 học viên tham gia, trong đó số lao động người dân tộc thiểu số là 4.594; số lao động thuộc hộ nghèo là 1.835 người và số lao động thuộc thành phần khác 43 người. Trung bình, mỗi lớp học nghề nông nghiệp diễn ra 1 tháng, nghề phi nông nghiệp 3 tháng, thu hút 30  học viên tham gia/lớp. Tổng kinh phí đào tạo trên 4,8 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và địa phương.
 
Hàng năm, TTDNGDTX huyện đặc biệt quan tâm đến công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, công tác tuyên truyền tư vấn về học nghề và việc làm thông qua các tổ chức đoàn thể, hệ thống phát thanh, phát tờ rơi tuyên truyền tới các buổi họp của xã và thôn bản để người dân nắm bắt được thông tin đăng ký học nghề đảm bảo đủ chỉ tiêu và chính xác đối tượng tham gia.
 
Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Giám đốc TTDNGDTX huyện cho biết: "Nhiều năm gần đây, Trung tâm thực hiện tổ chức mở các lớp dạy nghề chủ yếu là tại thôn, bản, do đó việc bố trí lớp học, nơi ăn nghỉ của giáo viên gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, đường giao thông đến trung tâm các thôn của huyện mùa khô có thể đi bằng xe máy chứ mùa mưa thì chủ yếu là đi bộ. Đối với giáo viên, kinh phí đứng lớp thấp nên không thu hút được giáo viên tham gia. Trình độ của học viên hạn chế, ít người biết tiếng phổ thông, cùng với đó là nhiều nơi chính quyền cơ sở vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác học nghề, do vậy khó khăn cho công tác tuyển sinh… Mặc dù khó khăn, nhưng mỗi năm Trung tâm vẫn đào tạo nghề cho khoảng 500 học viên, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập để người dân từng bước giảm nghèo”.

Hiện nay, huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 với mục tiêu đào tạo nghề cho gần 2.000 lao động nông thôn là lao động dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, hướng tới mục tiêu tỷ lệ lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng với năng suất, thu nhập cao hơn trước đạt trên 80%, góp sức để mỗi năm phấn đấu giảm trên 7% hộ nghèo theo kế hoạch đề ra.  
 
Thạch Phong

  •  
Các tin khác
Nông dân huyện Mù Cang Chải trao đổi kỹ thuật nuôi ong.

Năm 2018, toàn huyện Mù Cang Chải có 673 người được đào tạo nghề, trong đó theo Quyết định số 1956 là 15 lớp với 400 học viên, trong đó học nghề phi nông nghiệp 170 học viên và học nghề nông nghiệp 230 học viên. 

Nghề xây dựng được nhiều lao động nông thôn lựa chọn bởi thường xuyên có việc làm và thu nhập ổn định sau đào tạo.

YBĐT - Những năm qua, huyện Yên Bình đã lồng ghép các chương trình, dự án cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác đào tạo nghề (ĐTN), tạo việc làm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đề ra đến năm 2020.

YBĐT - Huyện Văn Yên hiện có 79.757 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng trên 3.000 người so với năm 2015; trong đó, 56.125 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 70,37%), 23.632 người làm việc lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 29,63%).

Cán bộ TTGDNN - GDTX huyện Trạm Tấu hướng dẫn học viên học nghề sửa chữa xe máy.

YBĐT - Năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trạm Tấu mở được 11 lớp đào tạo nghề với 330 người tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục