Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/4/2024 | 5:15:17 PM

YênBái - Chiều 12/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (14/4/1994 - 14/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh.

Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Liên minh HTX một số tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ các phòng, đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các HTX, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên tiêu biểu toàn tỉnh...

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 30 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh. Ngày 14/4/1994, Liên minh các HTX tỉnh Yên Bái được thành lập, với tên gọi là Hội đồng lâm thời Liên minh các HTX tỉnh Yên Bái. Trải qua 6 kỳ đại hội, Liên minh HTX tỉnh luôn làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, việc làm và an sinh xã hội của tỉnh.

Năm 2023, toàn tỉnh có trên 5.300 tổ hợp tác (THT), với trên 27.000 thành viên tham gia và 727 HTX, với trên 32.000 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 450 triệu đồng/HTX; tạo việc làm và thu nhập cho trên 20 ngàn lao động địa phương với thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng/tháng. Năm 2023, khu vực HTX của tỉnh đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 56,43 tỷ đồng, tăng 85,86% so với năm 2022.

Phát biểu chúc mừng Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh trong chặng đường 30 năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09 ngày 2/2/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển KTTT, HTX. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KTTT, HTX. Đặc biệt là tuyên truyền thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp” sang "kinh tế nông nghiệp”; cơ cấu lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chuyển dịch mạnh từ sản xuất lấy số lượng, sản lượng làm mục tiêu sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng sản phẩm. 

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khuyến khích, hỗ trợ, phát triển KTTT, nhất là HTX kiểu mới, THT kết nối với kinh tế hộ. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá... nhằm hỗ trợ phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các HTX, nhất là các sản phẩm OCOP. Chú trọng liên kết giữa nông dân trong HTX, doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp và HTX dẫn dắt, thúc đẩy liên kết sản xuất giữa các hộ dân, tổ hợp tác trong chuỗi giá trị. 


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Liên minh HTX tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp đổi mới và phát triển KTTT, HTX, phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển KTTT, hình thành mạng lưới tư vấn, hỗ trợ để thúc đẩy HTX hoạt động ổn định, hiệu quả. Vận động thành lập mới, củng cố, nâng cao năng lực quản trị HTX, THT, thu hút và phát triển thành viên; quan tâm thu hút các hộ cá thể ở vùng dân tộc thiểu số tham gia. 

Phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến trong phát triển KTTT, HTX. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện triển khai nhiệm vụ được giao (đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, khuyến nông, khuyến công, giới thiệu việc làm...) nhằm nâng cao năng lực, nhận thức khu vực KTTT, HTX. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh và các nguồn vốn khác được giao ủy thác. Tích cực, chủ động tranh thủ thu hút các nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn cho HTX và các đơn vị thành viên.

Các THT, HTX, doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân.

UBND tỉnh trao tặng Liên minh HTX tỉnh bức cờ thêu với dòng chữ "Đoàn kết- Đổi mới - Dân chủ - Hợp tác - Phát triển".

Chúc mừng Liên minh HTX tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, thay mặt lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà phong trào KTTT của tỉnh Yên Bái và cơ quan Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. 


Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới theo hướng thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển KTTT, HTX...

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao tặng bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết- Đổi mới - Dân chủ - Hợp tác - Phát triển"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển KTTT, HTX. Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho HTX Dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, trao bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho 6 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và phát triển  KTTT, HTX giai đoạn 2021-2023.


Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển KTTT, HTX nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập.


Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển KTTT, HTX nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập.


6 tập thể có thành tích trong xây dựng và phát triển  KTTT, HTX giai đoạn 2021-2023 được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen.  9 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và phát triển  KTTT, HTX giai đoạn 2021-2023 được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen.

Minh Huyền - Mạnh Cường 

Tags Yên Bái Liên minh Hợp tác xã kinh tế tập thể tổ hợp tác

Các tin khác
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Thường trực Ban Bí thư ký Quy định số 146 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu kết luận buổi giám sát HĐND huyện Văn Yên

Ngày 23/5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, việc triển khai “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại huyện Văn Yên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái  phát biểu thảo luận tại tổ.

Mở đầu phiên thảo luận ở tổ ngày 23/5, dưới góc độ thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng thời nhấn mạnh một số dấu ấn trong lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp ngành trong nửa đầu năm 2024.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận phát biểu thảo luận ở tổ sáng 23/5.

Sáng nay - 23/5, trong phiên thảo luận ở tổ về Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và bốn tháng đầu năm 2024, đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đề nghị cần có cơ chế đáp ứng được nguồn nhân lực vùng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục