Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (18/5/1949 - 18/5/2024)

Phát huy truyền thống, xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/5/2024 | 6:20:24 AM

YênBái - Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, tham mưu và phục vụ cấp ủy qua 19 kỳ đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã luôn nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó đã có nhiều đổi mới về công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; cải tiến phương pháp làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả, nâng cao chất lượng và phù hợp với yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Lịch sử hào hùng, vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua, luôn gắn liền với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của văn phòng cấp ủy - cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ trực tiếp, đắc lực, hiệu quả của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng. Cùng hòa trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, từ khi Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 30/6/1945, đã có bộ phận văn phòng phục vụ.

Thời kỳ này, văn phòng có chức năng phục vụ chung Tỉnh ủy và Ủy ban Kháng chiến hành chính. Đến năm 1949, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển sang thời kỳ phản công, Đảng bộ tỉnh ngày càng lớn mạnh. Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, ngày 18/5/1949, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái để giúp việc, phục vụ trực tiếp cho cấp ủy.

Với tinh thần tuyệt đối trung thành, đoàn kết, tận tụy phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy thực hiện tốt chủ trương lãnh đạo kháng chiến, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng tự do; củng cố hậu phương vững chắc và giành được nhiều thắng lợi. Tiêu biểu như Chiến thắng Nghĩa Lộ (18/10/1952), mở màn thắng lợi Chiến dịch Tây Bắc và tạo đà quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Hòa bình lập lại, bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ngày 24 và 25/9/1958, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái rất vinh dự được Bác Hồ thăm. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức đón tiếp, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thời gian Bác thăm. Đây là một sự kiện trọng đại, một kỷ niệm thiêng liêng mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Thực hiện lời dạy của Người: "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, nguy hiểm trong điều kiện chiến tranh ác liệt, phải sơ tán nhiều lần nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt của Tỉnh ủy, đóng góp tích cực và hiệu quả cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương, đánh thắng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đồng chí Trần Ngọc Luận – Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ tại thôn Đồng Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình
Đồng chí Trần Ngọc Luận – Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ tại thôn Đồng Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình

Cuối năm 1975, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập từ việc sáp nhập 3 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ. Văn phòng Tỉnh ủy của 3 tỉnh được sáp nhập thành một. Trải qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đến chủ trương chia tách thành lập 2 văn phòng, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tỉnh Yên Bái được tái lập năm 1991 cùng vô vàn khó khăn, thách thức. Được tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự trung thành vô hạn với Đảng, sự đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái luôn nắm chắc tình hình, phản ánh kịp thời, phục vụ và tham mưu giúp cấp ủy triển khai sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tiễn địa phương; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, sự chia sẻ, đồng hành của các tỉnh bạn, đoàn kết một lòng, đồng tâm, hiệp lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, kết hợp với huy động mọi nguồn lực phục vụ xây dựng và phát triển tỉnh nhà.


Trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã có nhiều đổi mới về công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; cải tiến phương pháp làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả, nâng cao chất lượng và phù hợp với yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Trong đó, đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và từng bước nâng cao chất lượng công tác biên tập, thẩm định văn bản, tổng hợp và cung cấp thông tin giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Văn phòng chú trọng đổi mới công tác tài chính, quản trị, phục vụ và hoạt động cơ yếu, lưu trữ, công nghệ thông tin cùng các lĩnh vực phục vụ khác đã đảm bảo kịp thời, an toàn, bí mật, từng bước chuyên nghiệp hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ cấp ủy.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và cùng với sự phát triển; trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái cũng ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”. Truyền thống đó được xây dựng và vun đắp qua các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động. Từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 - 6 cán bộ làm công tác văn thư, đánh máy, liên lạc, bảo vệ, đến nay, sau nhiều lần cơ cấu, tổ chức lại, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái hiện có 5 phòng chuyên môn với 46 cán bộ, công chức, người lao động. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, tham mưu và phục vụ cấp ủy qua 19 kỳ đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã luôn nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền là Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc. Đảng bộ cơ quan Văn phòng liên tục nhiều năm đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh". Các tổ chức, đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên hoạt động tích cực, hiệu quả; nhiều cán bộ, công chức được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng nhiều huân, huy chương các loại, bằng khen, kỷ niệm chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua. 

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái thăm hỏi, động viên gia đình cụ Vũ Thị Vinh (91 tuổi) ở thôn Đồng Chuối ở thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, là những nhân chứng lịch sử có nhiều năm gắn bó với Di tích cách mạng Gò cọ Làng Chiềng, xã Cường Thịnh. 

Nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy đã trưởng thành, trở thành lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Năm 2014, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2021, được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2022, là một trong 7 đơn vị văn phòng cấp ủy của cả nước được Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua.

Có được những thành tích đó, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Trung ương, sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, của các văn phòng cơ quan nhà nước và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy đã kế thừa và phát huy truyền thống quý báu, đó là: lòng trung thành, tận tụy quên mình, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, đoàn kết gắn bó, vượt qua gian khổ, hy sinh, nhiệt huyết, say mê trong công việc và không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Từ thực tiễn công tác văn phòng trong giai đoạn mới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, Văn phòng Tỉnh ủy cần nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm thiêng liêng của mình là cơ quan tham mưu, giúp việc, gắn bó chặt chẽ, mật thiết, không thể tách rời với hoạt động của Đảng, phải tuyệt đối trung thành với Đảng; đoàn kết, tận tụy, sáng tạo trong công tác, không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu - tổng hợp, quản trị - phục vụ; phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu của các thế hệ cán bộ Văn phòng đã vun đắp để xây dựng tập thể Văn phòng ngày càng vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, luôn giữ vững nguyên tắc công tác, tuyệt đối trung thành; đồng thời, cũng cần mềm dẻo, linh hoạt với phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, năng động và luôn sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của cấp ủy. Thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng các sáng kiến đổi mới công tác tham mưu, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Cán bộ văn phòng cần rèn luyện bản lĩnh để "dám nghĩ, dám đề xuất, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Ba là, quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng nghiệp vụ thành thục và đặc biệt tình yêu nghề, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn đối với nhiệm vụ được giao.

Bốn là, cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, nhất là nhạy bén nắm bắt, cập nhật thông tin bảo đảm "kịp thời, chính xác, đầy đủ, toàn diện” để thực hiện tốt chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, là đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ tỉnh.

Năm là, tranh thủ kịp thời sự hướng dẫn, giúp đỡ của Văn phòng Trung ương Đảng và thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm với văn phòng tỉnh ủy các địa phương bạn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong những năm tới, nhiệm vụ chính trị đặt ra với khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất nhiệm vụ ngày càng quan trọng; do đó, yêu cầu nhiệm vụ đối với văn phòng cấp ủy ngày càng cao, mức độ công việc ngày càng khó hơn, công tác tham mưu, tổng hợp thông tin, phục vụ phải nâng lên một tầm cao mới; điều ấy đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái phải không ngừng cố gắng vươn lên, tự hoàn thiện bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đã đạt được của lớp lớp các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái gây dựng nên qua 75 năm xây dựng và trưởng thành; vinh dự, tự hào trước những thành tích đã đạt được, ý thức được trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp xây dựng Đảng”, là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc tin cậy của cấp ủy, đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp chung, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Tags Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái

Các tin khác

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (18/5/1949 - 18/5/2024), thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen cho đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo nhằm lan toả phong trào học và làm theo Bác. Qua đó, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, sát thực tế.

Ông Trần Đức Quận và bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Vĩnh Phúc.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục