Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái coi trọng xây dựng chi bộ kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/12/2022 | 7:17:57 AM

YênBái - Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQDN) tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng, duy trì từ 4% trở lên số chi bộ kiểu mẫu (CBKM) trong tổng số chi bộ của toàn Đảng bộ.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Kế toán - Điện toán, trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Yên Bái.
Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Kế toán - Điện toán, trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Yên Bái.

Theo đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối CQDN tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình CBKM trên cơ sở đã xác định tiêu chí cụ thể đối với mỗi chi bộ trong các loại hình cơ quan, đơn vị. Ngoài việc bảo đảm thực hiện theo các tiêu chí chung, mỗi loại hình chi bộ còn phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể: CBKM phải có quá trình phấn đấu, giữ ổn định, có sự tiêu biểu, vượt trội, là mô hình mẫu về mọi mặt trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, DN. 

Đối với chi bộ trong các cơ quan hành chính, phải thể hiện rõ việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng hoặc góp phần xây dựng cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trong thi hành công vụ được nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%; 100% đảng viên có trình độ đạt chuẩn khung năng lực theo vị trí việc làm đang đảm nhiệm...

Cũng như chi bộ trong các cơ quan hành chính, đối với chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp cũng có tiêu chí riêng để xây dựng CBKM. Đó là phải phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (đối với những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công), các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hoặc góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Lãnh đạo đảng viên, viên chức và người lao động tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong năm, có sáng kiến, cải tiến đem lại hiệu quả được ghi nhận, nhân rộng; tăng cường hoạt động tự chủ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động…

Với chi bộ trong DN, phải phối hợp với lãnh đạo DN để xây dựng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc điều lệ, nội quy, quy chế của DN; Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hoặc góp phần xây dựng DN đạt danh hiệu "DN đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận và bảo đảm hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước. 

Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; xây dựng, duy trì hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, bảo đảm giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường, không vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; tích cực đổi mới tổ chức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng... 

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối CQDN tỉnh cho biết: mỗi đảng bộ cơ sở sẽ lựa chọn ít nhất 1 chi bộ xây dựng CBKM. Điều kiện để chi bộ được lựa chọn xây dựng CBKM là trong năm 2020, 2021 phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có khả năng đến năm 2025 đạt các tiêu chí của CBKM. 

Hiện, Đảng ủy khối CQDN đã phê duyệt 29 chi bộ đăng ký xây dựng CBKM giai đoạn 2022 - 2025. 
Xây dựng CBKM bảo đảm đáp ứng các tiêu chí nâng cao về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của mỗi loại hình chi bộ; vì vậy, Đảng ủy khối CQDN tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của xây dựng CBKM; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; đưa kết quả việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng CBKM vào việc đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng hằng năm…

Từ đó, củng cố, phát huy vai trò của chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nền tảng vững chắc trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN trong khối.
Thành Trung

Tags Đảng bộ khối chi bộ kiểu mẫu doanh nghiệp quy chế dân chủ

Các tin khác
Qua các phong trào của Đoàn là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Với nhiều giải pháp, chỉ đạo sát sao, từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2023, Huyện ủy Văn Chấn đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 809 quần chúng ưu tú; kết nạp 720 đảng viên mới; trong đó, có 247 đảng viên được kết nạp trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nghĩa vụ; công nhận 657 đảng viên chính thức.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh trao đổi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Bí thư Chi bộ và người dân thôn 4.

Đại hội Đảng bộ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng xã Đào Thịnh trở thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tham luận.

Sáng 26/5, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25/5, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái phối hợp với Huyện uỷ Lục Yên tổ chức lớp bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở năm 2023 cho 100 đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục