Đảng bộ huyện Văn Yên chú trọng phát triển đảng viên học sinh trung học phổ thông

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/6/2023 | 9:15:25 AM

YênBái - Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ "Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng... đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển Đảng vào các vùng xung yếu, các cơ sở còn ít đảng viên”, ngoài việc chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đảng viên là học sinh trong các trường THPT và trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện.

Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Yên trao đổi với những học sinh ưu tú của Trường THPT Chu Văn An về nhiệm vụ của đảng viên.
Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Yên trao đổi với những học sinh ưu tú của Trường THPT Chu Văn An về nhiệm vụ của đảng viên.

Ngày 09/6/2023 chi bộ trường THPT Nguyễn Lương Bằng đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 1 quần chúng ưu tú là học sinh. Ngày 13/6/2023, chi bộ 1 và chi bộ 2 thuộc Đảng bộ trường THPT Chu Văn An đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 học sinh là đoàn viên ưu tú được Đoàn trường giới thiệu. Đảng bộ huyện Văn Yên trở thành Đảng bộ đầu tiên trong toàn tỉnh kết nạp đảng viên là học sinh.

Các em đều là những học sinh tiêu biểu, có đạo đức tốt, thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học, của nhà trường. Trong thời gian học tập các em đã tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu trong tổ chức đoàn. 

Em Bàn Kim Thư - học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chu Văn An khi được Đoàn trường giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em đã cảm thấy rất tự hào và trưởng thành hơn. Em Thư tâm sự: "Được kết nạp vào Đảng là một nguồn động viên, khích lệ lớn, giúp em thêm tin tưởng và vững bước trên con đường dài trước mắt. Hơn lúc nào hết, em cảm thấy Đảng thật gần gũi. Với em, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Em sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thành tích nổi bật của Bàn Kim Thư  khi em là 1 trong 2 học sinh  của Trường THPT Chu Văn An đã giành giải Ba môn Lịch sử (cùng bạn Trần Thị Đào giải Nhì) kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023.


Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên, các chi, đảng bộ trường THPT và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) đã triển khai và có những giải pháp hiệu quả để phát triển đảng viên là học sinh ở các khối lớp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Chi bộ trường THPT Nguyễn Lương Bằng cho biết: Chi bộ luôn nhận thức sâu sắc về công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Bồi dưỡng những quần chúng ưu tú là học sinh để kết nạp vào Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nguồn nhân lực có trình độ, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Vì vậy, nhà trường đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học được phát huy năng lực, hỗ trợ các em rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ đó nhằm phát hiện những quần chúng tiêu biểu, ưu tú để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp.

Đến nay, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Lương Bằng đã phát hiện, cử 5 học sinh tham gia lớp nhận thức về Đảng do Huyện ủy Văn Yên tổ chức; đã tiến hành kết nạp được 1 em học sinh vào Đảng. Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên là học sinh nói riêng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới là học sinh của Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An
Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới là học sinh của Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An

Xác định công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, không chỉ kịp thời bổ sung về số lượng mà để chuẩn bị cho lớp cán bộ kế cận và tương lai đủ sức gánh vác trọng trách công việc được giao, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên luôn tập trung phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. 

Thực hiện Chương trình hành động số 114-CTr/TU ngày 15/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 13/9/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/HU để thực hiện Chương trình hành động số 114 của Tỉnh ủy. 

Trong đó, đã xác định rõ "Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giác ngộ cách mạng cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN- GDTX; phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ giới thiệu từ 1 - 3 học sinh có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập, tích cực tham gia các phong trào Đoàn và hoạt động xã hội đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng", Ban Thường vụ Huyện ủy nhận định Đoàn trường là hạt nhân trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên, là nơi để phát hiện những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng phát triển Đảng. 

Vì vậy, ngay từ đầu năm học, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho các tổ chức cơ sở Đảng trong các trường THPT và trung tâm GDNN - GDTX khảo sát, phát hiện nguồn, xây dựng kế hoạch, cử đảng viên, tổ chức Đoàn theo dõi, phát động và bồi dưỡng qua các phong trào, từng bước xác định mục tiêu, lý tưởng để các em phấn đấu, rèn luyện. Đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cử đi học các lớp cảm tình Đảng. 

Mặt khác giao cho một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các chi, đảng bộ thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin để tham mưu, đề xuất lãnh đạo kịp thời từ đó có những giải pháp, chủ trương nhằm kết nạp đảng viên là học sinh đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ quản lý, đảng viên trong các trường THPT và trung tâm GDNN - GDTX về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn liên lạc thường xuyên với phụ huynh học sinh, tạo điều kiện cho các em học tập tốt, phát huy được vai trò thủ lĩnh thanh niên không chỉ trong sinh hoạt đoàn thể mà còn thật sự xuất sắc trong học tập và các hoạt động đoàn thể. 

Các đơn vị đã và đang đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên ngoài giờ lên lớp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động như: tổ chức trang trí lớp học hạnh phúc, tổ chức đổi mới giờ chào cờ với các hoạt động biểu diễn văn nghệ đầu giờ chào cờ hàng tuần, tổ chức giải bóng đá truyền thống, tổ chức ngoại khoá kỷ niệm các ngày lễ, tổ chức các câu lạc bộ theo sở thích để tập hợp đoàn viên thanh niên các câu lạc bộ (CLB) bóng đá,  nhảy Zum ba, tin học trẻ, chuyển đổi số... nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh tự tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, xã hội để các em có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân, đồng thời lan tỏa những tấm gương học tốt, rèn luyện tốt.

Đến nay, các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện đã cử được 17 quần chúng ưu tú là học sinh đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đã tổ chức kết nạp được 05 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng. 

Những đảng viên trẻ đủ 18 tuổi được kết nạp vào Đảng đều là những học sinh có nhiều thành tích cao trong học tập, có hạnh kiểm tốt. Trong những năm tháng học tập dưới mái trường trung học phổ thông, bên cạnh sự nỗ lực tích lũy tri thức, các đảng viên trẻ đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tích cực tham gia các phong trào học tập, các hoạt động đoàn thể, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường, gia đình và xã hội, thực sự xứng đáng được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc kết nạp học sinh trung học phổ thông vào Đảng là việc làm thiết thực thực hiện chủ trương của các cấp ủy Đảng về tăng cường phát triển đảng viên, góp phần tạo dựng được những tấm gương có sức động viên, cổ vũ đối với phong trào Đoàn thanh niên trong các trường THPT và trung tâm GDNN - GDTX, tạo sức lan tỏa rộng lớn, giúp công tác giáo dục toàn diện được nâng lên một bước, qua đó góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ huyện Văn Yên.

Thu Hường (Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Yên)

Tags Đảng bộ Văn Yên phát triển đảng viên học sinh trung học phổ thông THPT

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục