Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải góp phần giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/6/2022 | 2:11:54 PM

YênBái - Là nơi khởi nguồn mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” từ tháng 6/2019, đến nay, các mô hình ở huyện Mù Cang Chải đã phát huy hiệu quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và trở thành phong trào có ý nghĩa lan tỏa đặc biệt trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (ngoài cùng) tham gia lao động ngày cuối tuần cùng dân.
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (ngoài cùng) tham gia lao động ngày cuối tuần cùng dân.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khẳng định: "Qua 3 năm triển khai thực hiện, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện với nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi, thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. 

Mô hình huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thường xuyên triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn các xã, thị trấn và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác giảm nghèo và bảo vệ môi trường, được Trung ương, Tỉnh ủy đánh giá cao, trở thành mô hình nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh”. 

Từ tháng 6/2019, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” được chính thức triển khai thực hiện đồng loạt ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. Mô hình yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành của huyện dành thời gian ít nhất 2 ngày cuối tuần trong mỗi tháng đến với nhân dân tại các thôn, bản được phân công phụ trách để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến người dân; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn, bức xúc trong đời sống, tinh thần, lao động sản xuất; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đổi mới tập quán canh tác, xóa đói giảm nghèo, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, truyền đạo trái phép. 

Theo đó, Huyện ủy Mù Cang Chải chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan tuyên truyền trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện, họp đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, họp bản, tổ dân phố. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, cấp ủy huyện phụ trách xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mô hình đạt kết quả. 

Chị Giàng Thị Ly, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt cho biết: "Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi trồng 80 cây hồng giòn. Trong quá trình trồng, gia đình tôi thường xuyên được cán bộ nông nghiệp của xã, huyện tận tình hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật, cách chăm sóc nên đến nay, diện tích hồng đều sinh trưởng tốt và cho thu hoạch cao”. 

Ông Bùi Văn Hóa - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, hàng tuần, chúng tôi đều cử cán bộ tín dụng đến các xã để hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu tiên để phát triển kinh tế. Đơn vị phối hợp với xã Dế Xu Phình tham gia cùng nhân dân làm đường bê tông; hỗ trợ tiền mua xi măng, gạch, công tơ điện, giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo. Qua đó, đồng bào rất phấn khởi tin tưởng vào các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; mối quan hệ giữa cán bộ và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết hơn”. 

Các mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” được triển khai trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Năm 2019, huyện Mù Cang Chải thực hiện có hiệu quả 57/59 nhiệm vụ, có 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch giao, trong đó có 26/33 chỉ tiêu vượt, tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước tới nay đạt 11,04%; năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,54%; năm 2021, hoàn thành 40/42 chỉ tiêu chủ yếu, tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện đạt 8,28%. 

Có thể nói, sau 3 năm thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải, điều nhận thấy rõ nhất là qua việc triển khai thực hiện mô hình đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện, của xã, gần dân, sâu sát với cơ sở; tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân tích cực lao động sản xuất vươn lên xóa đói, giảm nghèo. 

Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đó là tiền đề để Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo.

Văn Tuấn

Tags Ngày cuối tuần cùng dân Mù Cang Chải xóa đói giảm nghèo

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục