UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tích cực triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/9/2022 | 9:29:32 PM

YênBái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký Công văn 2958/UBND-VX của UBND tỉnh yêu cầu các sở ban, ngành, địa phương liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. .

Diễu diễn đường phố là một trong những hoạt động điểm nhấn trong Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.
Diễu diễn đường phố là một trong những hoạt động điểm nhấn trong Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Công ty Điện lực Yên Bái tích cực triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Công văn nhằm thực hiện Kết luận số 401-KL/TƯ ngày 7/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội. 

Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động việc đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội đảm bảo thông suốt, nhịp nhàng, chu đáo. Kịp thời báo cáo Trưởng ban Tố chức để chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập tại toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.

Khẩn trương rà soát và tiếp tục hoàn thiện bổ sung toàn bộ các kịch bản, chương trình tổng thể, chương trình chi tiết, phương án có liên quan để tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội trước ngày 13/9/2022. Riêng đối với kịch bản, lời bình của Chương trình nghệ thuật, tiếp tục tổ chức thẩm định, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, người am hiếu về nghệ thuật Xòe Thái và văn hóa dân tộc Thái, xin ý kiến thẩm định cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo tổ chức tập luyện, giám sát đôn đốc quá trình tập luyện, họp luyện, tổng duyệt của toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cử cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, biên đạo có kinh nghiệm của tỉnh tham gia kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tập luyện, biểu diễn chương trình nghệ thuật của thị xã Nghĩa Lộ và đơn vị sự kiện, kịp thời có ý kiến đối với những nội dung chưa phù họp, đồng thời báo cáo Trưởng ban Tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội để chỉ đạo, giải quyết.

Chỉ đạo đơn vị sự kiện chuẩn bị toàn bộ các điều kiện cần thiết đế tố chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội. Trình chiếu, quàng bá, truyền thông các nội dung theo yêu cầu của các nhà tài trợ đảm bào phù hợp...

Chủ động liên hệ, cung cấp các văn bản, tài liệu, phương án có liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội đến các tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện theo đúng yêu cầu.

Ngoài ra, Công văn cũng chỉ đạo chi tiết việc hậu cần, lên danh sách khách mời, các nhiệm vụ cụ thể liên quan theo lĩnh vực của từng ngành, địa phương. 

Tags Yên Bái yêu cầu tích cực triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO

Các tin khác

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Những màn xòe vẫn rực rỡ trong mưa.

Đêm hội Nghĩa Lộ - Mường Lò tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 khép lại để tiếp tục một niềm tin mạnh mẽ về sự trường tồn của xòe Thái được nuôi dưỡng bởi tình yêu với di sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục