Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (1992 - 2022)

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái 30 năm xây dựng và phát triển

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/11/2022 | 7:32:17 AM

YênBái - 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã quản lý và đào tạo hơn 30.000 học sinh, sinh viên, học viên với các chuyên ngành công nghệ ô tô, gia công thiết kế sản phẩm mộc, cơ khí, máy công trình.... đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Lớp gia công sản phẩm mộc (cấp độ quốc tế) tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái
Lớp gia công sản phẩm mộc (cấp độ quốc tế) tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái


Ngày 12/02/1992, Trường Công nhân Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được thành lập tại Quyết định số 67/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trường Công nhân Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Công nhân Kỹ thuật Xây dựng và Trường Công nhân Kỹ thuật Giao thông vận tải. 

Đến ngày 27/5/2009, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 670/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/5/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - là đơn vị sự nghiệp công lập dưới sự quản lý của UBND tỉnh với cơ sở vật chất đồng bộ, trang thiết bị hiện đại. 

Năm 2017, thực hiện Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, tổ chức lại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trên cơ sở tiếp nhận Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới. Quá trình 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã quản lý và đào tạo hơn 30.000 học sinh, sinh viên, học viên với các chuyên ngành công nghệ ô tô, gia công thiết kế sản phẩm mộc, cơ khí, máy công trình... được thể hiện qua từng giai đoạn sau:

Từ năm 1992 - 2009, nhà trường hoạt động dưới sự quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo, với nhiệm vụ là đào tạo hệ trung học nghề, nâng bậc thợ và trình độ văn hóa THPT, quy mô đào tạo là 380 học sinh/năm. 

Tháng 12/1993, tổ chức bộ máy với 60 cán bộ, giáo viên; Đảng bộ có 2 chi bộ, với 34 đảng viên. Từ năm 1999 - 2006, nhà trường chuyển về ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý với nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, quy mô đào tạo là 573 học sinh/năm. 

Giai đoạn này, nhà trường đã đào tạo 1.486 học sinh hệ dài hạn, 3.610 học viên hệ ngắn hạn và bồi dưỡng nâng bậc thợ. Về công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ đã được quan tâm, chú trọng. Cơ sở vật chất: nhà làm việc, phòng học lý thuyết, nhà xưởng, ký túc xá được cải tạo và xây mới, đường nội bộ đã được bê tông hóa, tiện nghi làm việc và thiết bị giảng dạy được bổ sung, mua sắm mới. 

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành, Dự án xây dựng Trường Công nhân Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/2/2006 để nâng cấp trường thành Trường Trung cấp Nghề.

Giai đoạn 2007 - 2009, Trường Trung cấp Nghề tỉnh Yên Bái được thành lập tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân Kỹ thuật Yên Bái. Nhà trường có 132 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trình độ chuyên môn 3 thạc sĩ, 67 đại học, trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật và thợ bậc cao 62 người. Trong giai đoạn này, trường đã có sự phát triển vượt bậc, số nghề đào tạo đã tăng lên 10 nghề, số học sinh, sinh viên đào tạo hàng năm từ 2.600 - 3.000. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Nghề, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. 

Giai đoạn từ 2009 - 2016, với sự quyết tâm cao, ngày 27/5/2009, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 670/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Nghề tỉnh Yên Bái và chịu sự quản lý của UBND tỉnh Yên Bái. Nhiệm vụ đào tạo nghề với 3 cấp: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp... 

Tổ chức bộ máy, quy mô và chất lượng đào tạo không ngừng phát triển. Trường được UBND tỉnh xếp hạng là Trường Cao đẳng hạng I. Giai đoạn này, trường quản lý và đào tạo trên 3.100 học sinh, sinh viên và học viên; liên kết với các trường đại học đào tạo hệ vừa làm, vừa học với 850 sinh viên, phù hợp với nguyện vọng của người học và nhu cầu xã hội. 

Công tác nghiên cứu, biên soạn thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình và đổi mới phương pháp dạy học được triển khai đồng bộ; phương pháp giảng dạy được áp dụng theo hướng tích hợp, quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm, "học đi đôi với hành”, phát huy tính chủ động của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, vì vậy chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt. 

Công tác nghiên cứu khoa học đã có những biện pháp tích cực, kịp thời nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên ở các phòng, khoa, trung tâm tham gia và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy học, quản lý đào tạo, giáo dục học sinh. 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề được đầu tư về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo. 

Tháng 8/2012, nhà trường đã chuyển về cơ sở mới, với các hạng mục: khu điều hành, nhà làm việc của giáo viên, khu lớp học, nhà đa năng, nhà xưởng, nhà ăn, khu ký túc xá cho học sinh sinh viên khang trang, hiện đại và được quy hoạch đồng bộ.

Năm 2017, đánh dấu bước phát triển mới sau khi cơ cấu, tổ chức lại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trên cơ sở tiếp nhận Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái đã tiếp nhận 59 viên chức, thành lập mới 3 đơn vị, đồng thời cũng tiếp nhận toàn bộ các nhiệm vụ được giao. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái được sáp nhập từ Trường Trung học Nông - lâm nghiệp và Trường Trung học Kinh tế tại Quyết định 1548/QĐ-UBND ngày 2/10/2008 của UBND tỉnh. 

Trước khi sáp nhập, trường có truyền thống và bề dày kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực trung cấp chuyên nghiệp, các ngành kinh tế, nông - lâm nghiệp cho tỉnh và khu vực. Từ hai nhà trường độc lập thành một trường với quy mô lớn hơn, ngành nghề đa dạng hơn; tiếp tục kế thừa và phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhà trường đã đào tạo hàng ngàn cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực: kinh tế, kế toán và kỹ thuật nông - lâm nghiệp phục vụ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ xã, phường và kế toán các đơn vị sự nghiệp... 


Đội ngũ giáo viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Nhà trường liên kết với các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. 

Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực. Có nhiều cựu học sinh, sinh viên được đào tạo tại nhà trường đã và đang giữ những vị trí chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, xã, phường và có những gương điển hình trong lao động sản xuất. 

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng Bộ, Hiệu trưởng Trường  Cao đẳng Nghề Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, năm 2021.

Với bề dày trong đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và thành tích đã đạt được, đó là động lực để đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thích ứng với công việc mới khi được tiếp nhận về Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, nhanh chóng thực hiện chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiện nhà trường có 4 phòng chức năng, 7 khoa, 1 trung tâm với 171 cán bộ, giảng viên, nhân viên, hoạt động ổn định và phát triển, đặc biệt nhà trường đã được Chính phủ duyệt là một trong 45 trường được đầu tư để trở thành trường chất lượng cao đến năm 2020 và điều chỉnh tới năm 2025 với 6 nghề trọng điểm (2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN và 1 nghề cấp độ quốc gia). 

Nhà trường tập trung chuẩn bị đủ các điều kiện để mở rộng các mã ngành đào tạo trung cấp cao đẳng, đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo. Nhà trường đã công bố chuẩn đầu ra, điều kiện đảm bảo chất lượng trên Website của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

Cùng với đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo toàn diện. Hội thi Giáo viên dạy giỏi và Hội thi Tay nghề học sinh, sinh viên giỏi được tổ chức hàng năm và đạt được nhiều giải cao. 

Dự án của Trường cao đẳng nghề Yên Bái đại diện cho Tỉnh Đoàn Yên Bái tham gia vòng Bán kết Cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2021. (Ảnh: Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái)

Đến năm 2020, Trường đã đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn cơ sở kiểm định chất lượng. Công tác quan hệ doanh nghiệp, hợp tác quốc tế được chú trọng phát triển, hiện trường quan hệ với trên 30 doanh nghiệp hợp tác quốc tế đào tạo sinh viên cho nước bạn Lào, hợp tác với tập đoàn LG để đào tạo công nhân kỹ thuật, hợp tác đào tạo chuyển giao theo chương trình của Cộng hòa liên bang Đức, hợp tác đảm bảo chất lượng với GIZ của Đức, Hội đồng Anh, Bộ Giáo dục Đan Mạch… 

Chuyên gia nước ngoài trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với học viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.
Chuyên gia nước ngoài trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với học viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong những năm qua, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; Chính phủ tặng bằng khen; Bộ Công an tặng cờ thi đua trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bằng khen và tặng cờ thi đua UBND tỉnh; nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân được các cấp trên tặng bằng khen, giấy khen...

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo đa cấp, liên thông, đa ngành nghề, hướng tới đào tạo nghề trọng điểm cấp quốc gia và khu vực ASEAN; hoàn thành tự đánh giá, đánh giá ngoài chất lượng trường, hoàn thiện các tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí để trở thành trường chất lượng cao; mở rộng hợp tác về đào tạo với các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước để trao đổi về giáo viên, học sinh sinh viên liên kết với doanh nghiệp để từng bước tham gia thị trường lao động quốc tế.
Lê Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Tags Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái sáp nhập chất lượng giáo dục đào tạo nghề

Các tin khác
Giờ ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Học sinh lớp 12 trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Lưu ý một số nội dung trong công tác dạy học, ôn tập, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Các nhà trường cần lưu ý hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch năm học 2023-2024; phân loại trình độ học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản gửi các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024.

Bộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

Hội đồng thi tại Trường liên cấp Việt - Úc ngày thi Violympic Vòng Quốc gia đầu tiên

Năm 2023 - 2024, Violympic ghi nhận số lượng hội đồng thi cao kỷ lục với hơn 900 hội đồng thi trên khắp cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục