Huyện ủy Mù Cang Chải đổi mới trong kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/12/2021 | 7:31:33 AM

YênBái - Với tổng số 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (19 đảng bộ, 13 chi bộ), 2.931 đảng viên, những năm qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Qua đó, đạt nhiều hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm nền tảng vững chắc trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng, có vị trí, vai trò rất lớn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác này, đặc biệt, định hướng triển khai kiểm tra, giám sát trong Đảng theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Đó là: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; cải tiến đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi. 

Trong đó, tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; có chế tài phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… 

Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Chỉ thị số 21 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 12 về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 - 2025; ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. 

Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, chú trọng tuyên truyền nội dung: các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Các nội dung, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện sát thực tế, phù hợp với cấp mình, ngành mình; định kỳ tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên theo quy định. 

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng bằng nhiều hình thức, kênh thông tin như: hội nghị chi bộ; bản tin nội bộ; hệ thống loa phát thanh cơ sở; phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò, ý nghĩa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước; định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên... 

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các cấp trong toàn huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát 130 cuộc (cấp huyện 8 cuộc; cấp ủy cơ sở 122 cuộc); ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 29 cuộc (cấp huyện 5 cuộc; cấp cơ sở 24 cuộc), xem xét thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 24 đảng viên vi phạm…

Có thể thấy, qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn huyện Mù Cang Chải về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã được nâng lên, uy tín của Đảng được củng cố. Việc thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã tạo được lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, lợi ích nhóm trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thiên Cầm

Tags Mù Cang Chải kiểm tra giám sát tự diễn biến tự chuyển hóa khuyết điểm vi phạm

Các tin khác

Chiều 15/4, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025.

Sáng 15/4, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 30 Đảng đoàn HĐND tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; xem xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 (mở rộng)/ Yên Bái dự Lễ phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”/ Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam năm 2024/ Liên minh Hợp tác xã tỉnh kỷ niệm 30 năm thành lập/ Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn/ Giao ban báo chí quý I/ Xử phạt 540 triệu đồng doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn… là những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh tuần qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng Cảnh sát cơ động.

Sáng 14/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục