Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

Báo chí cách mạng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/6/2022 | 7:40:27 AM

YênBái - Nhà báo của Đảng, Nhà nước làm việc trong các cơ quan báo chí chính thống không thể làm ngơ để mặc cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải B Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Thanh Chi)
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải B Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Thanh Chi)

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để các nhà báo cách mạng tự hào với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đặt ra cho mỗi nhà báo sứ mệnh và trách nhiệm nặng nề và vẻ vang bởi báo chí cách mạng là của Đảng, của Nhà nước và nhân dân.

Kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát hành tờ báo Thanh Niên (21/6/1925) đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 97 năm phát triển và trưởng thành vượt bậc. Báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân luôn chủ động, kịp thời thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, các sự kiện xảy ra trong nước và thế giới, nội dung thông tin thể hiện quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước, thực hiện vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu phản động, sai trái, sự xuyên tạc, bịa đặt, tin giả của các thế lực thù địch và những phần tử xấu, cơ hội chính trị. 

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay và do tác động tiêu cực từ mạng xã hội đã xuất hiện một số kẻ cơ hội chính trị, dao động "tự diễn biến, tự chuyển hóa”, a dua, câu kết với các thế lực phản động bên ngoài cùng các cơ quan báo chí chống cộng ra sức thông tin sai sự thật, xuyên tạc mọi hiện tượng, sự việc xảy ra ở nước ta và trên thế giới để bẻ lái dư luận, suy diễn, đơm đặt một cách tùy tiện, vô căn cứ nhằm vu cáo, xuyên tạc, kích động những người nông nổi, thiếu hiểu biết chống lại các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta theo cách chúng bày ra. 

Thực chất đó là những hoạt động nằm trong âm mưu "diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Việt Nam đứng thứ 18 trong tốp 20 nước có tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao nhất thế giới (57% dân số). 

Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng xã hội, Internet các blog, Youtube… để tán phát những tin giả, các bài viết có nội dung phản động, độc hại chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

Yên Bái là tỉnh miền núi, 51% dân số là người dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo khá đông, những năm qua tỉnh vẫn đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển, chính trị ổn định, nhưng cần đề phòng những âm mưu đen tối địch nhắm tới vùng miền núi dân tộc, tôn giáo với các thủ đoạn:

Một là: Thực hiện âm mưu "chia để trị”, chúng kích động, xuyên tạc, chia rẽ giữa các dân tộc, chia rẽ nhân dân với công an, bộ đội, chia rẽ nhân dân với cán bộ, chia rẽ nhân dân vùng cao, khó khăn với đô thị, chia rẽ các tôn giáo với nhau… 

Hai là: Vu cáo, xuyên tạc bóp méo tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở nước ta, nhất là lợi dụng điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển không đều, dân trí thấp ở vùng cao, người ít hiểu biết, thiếu thông tin để kích động. 

Ba là: Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhà nước ta để truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo đồng bào vào các tà đạo nhằm "tôn giáo hóa” vùng dân tộc, nắm dân để làm "đối trọng” với chính quyền, thậm chí đòi "lập vương quốc riêng” như vụ Vàng A Ía cầm đầu ở Mường Nhé (Sơn La) mấy năm trước. 

Bốn là: Lợi dụng hoạt động từ thiện, đầu tư phát triển kinh tế để thâm nhập vào đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, xây dựng cơ sở, dựng ngọn cờ, chuẩn bị lực lượng nội ứng bên trong, trang bị phương tiện thông tin liên lạc (máy vi tính, điện thoại thông minh), tập huấn hướng dẫn xây dựng "các tổ chức xã hội dân sự” rồi chúng chỉ đạo từ xa, cung cấp tài chính để hoạt động chống phá, gây mất ổn định, tạo cớ can thiệp, khi vi phạm pháp luật nhà nước ta xử lý thì chúng la lối, kích động là "đàn áp” "vi phạm nhân quyền” mà vụ (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) là một điển hình. 

Năm là: Lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, kích động, lập hẳn một tổ chức gọi là "Hội dân oan” để chuyên đi khiếu kiện, gây rối, có thế lực bên ngoài tài trợ, nuôi dưỡng, nhằm làm mất ổn định, móc nối đưa tin xuyên tạc ra cho các cơ quan truyền thông chống cộng từ nước ngoài để vừa kích động, vừa công kích, bôi nhọ chế độ ta. 

Sáu là: Tìm cách mua chuộc lôi kéo người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo, dân tộc, cài cắm người vào hệ thống chính trị của ta, nhất là các cơ quan dân cử thường cần cơ cấu người ngoài Đảng, đại biểu các tôn giáo, dân tộc để làm nội ứng cho chúng chống phá sâu hơn từ việc hoạch định chính sách, xây dựng chính sách, pháp luật. Đây là âm mưu rất nham hiểm và lâu dài nhằm thay đổi chế độ chính trị, từng bước thay đổi bản chất chế độ thông qua thay đổi chính sách, pháp luật. 

Bảy là: Triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, Internet và mạng xã hội để liên lạc, chỉ đạo trực tiếp, trực tuyến, tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào, xuyên tạc tình hình từ hiện tượng làm sai lệch hoàn toàn bản chất sự việc như trường hợp hai du khách người Nga được Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) mời lên yêu cầu ra hạn Visa vì họ cư trú quá hạn cho phép và họ chấp hành về thành phố Hồ Chí Minh gia hạn, thế mà chúng chụp lấy đưa tin bịa đặt rằng: "Hai người Nga bị Công an Đà Lạt bắt vì trưng biểu ngữ phản đối Chính phủ Nga xâm lược Ukraina”. Hoặc chúng bịa đặt trắng trợn rằng: "Mông Cổ nhờ thoát cộng mà quy mô nền kinh tế phát triển gấp 10 lần Việt Nam” trong khi quy mô kinh tế Mông Cổ năm 2021 chỉ là 13,14 tỷ USD, còn quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2021 là 352 tỷ USD...

Vấn đề đặt ra ở đây là: Nhà báo của Đảng, Nhà nước làm việc trong các cơ quan báo chí chính thống không thể làm ngơ để mặc cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần xác định nội dung cốt lõi là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Cần trên cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn, bác bỏ luận điệu của các thế lực phản động và cơ hội chính trị cho rằng: Học thuyết Mác - Lênin là một "lý thuyết suông” và chủ nghĩa xã hội là không tưởng, không bao giờ thực hiện được. Chúng còn tầm thường hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, cố tình xuyên tạc Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam là sai lầm...

Là nhà báo của báo chí cách mạng Việt Nam cần luôn thể hiện đúng phẩm chất, bản lĩnh của "chiến sĩ cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy và luôn chú trọng nguyên tắc trong tư duy, hành động khi hành nghề, đó là:

Thứ nhất là nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn độc ác của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động. Từ đó, mỗi bài viết đều hướng tới tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chú trọng tuyên truyền xây dựng Đảng để góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp cơ bản để đánh bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không mắc mưu "tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Thứ hai là đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhà báo là chiến sĩ cách mạng thì không thể dửng dưng trước sự tồn vong của đất nước và chế độ. 

Cần tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình địch, ta, nhất là ở cơ sở, vùng xung yếu, trên Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá của bọn phản động, sự móc nối của chúng với phần tử xấu, cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ ta, có các tác phẩm báo chí kịp thời bóc trần những âm mưu đen tối của địch, đề xuất giải pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. 

Thứ ba là bám sát, thông tin kịp thời hoạt động của các ngành chức năng: thông tin và truyền thông, an ninh mạng…, phối hợp và đóng góp tích cực vào việc quản lý Internet, mạng xã hội, theo dõi phát hiện kịp thời những thông tin, bài viết phản động của các cơ quan truyền thông chống cộng để có bài viết kịp thời phản bác, bóc mẽ, đập lại các luận điệu phản động, sự xuyên tạc bịa đặt, bẻ lái dư luận từ một số sự việc, hiện tượng nhằm mục đích chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. 

Nhà báo của báo chí cách mạng phải là người cương trực, dũng cảm, biết tự ái, tự trọng khi Tổ quốc, Đảng, chế độ bị xúc phạm là bản thân mình bị xúc phạm; phải kiên quyết, kịp thời đập lại ngay, không hèn nhát né tránh, làm ngơ bởi trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc không của riêng ai. 

Thứ tư là chú trọng tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giới thiệu những điển hình tốt về dân vận, phê phán lên án những cá nhân trong đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, đoàn thể vi phạm chính sách pháp luật, mất dân chủ, gây mất đoàn kết, nêu gương xấu, tham nhũng, tiêu cực, tạo cớ để các thế lực thù địch xuyên tạc bôi nhọ Đảng, Nhà nước thì chẳng khác nào "nạp thêm đạn cho địch”. 

Thứ năm là kiên quyết, kịp thời vạch trần âm mưu chia rẽ của địch. Nhà báo cách mạng cần kiên quyết bác bỏ mọi thứ lý thuyết bịp bợm, mị dân đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đó là yêu cầu có tính nguyên tắc, trong hàng ngũ nhà báo, ai còn mơ hồ nguyên tắc này nên loại ngay khỏi hàng ngũ các nhà báo cách mạng.

Để tham gia đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều cách, nhiều việc làm thiết thực, cùng với những bút chiến đanh thép, sắc sảo thì thường ngày tuyên truyền lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cổ vũ người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần để mỗi địa phương, đơn vị ngày thêm giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc bình yên, trong ấm ngoài êm làm cho dân giàu, nước mạnh cũng là thiết thực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ từ sớm, từ xa. 
Ngân Hà

Tags Báo chí cách mạng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng báo chí Yên Bái

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Cách đây 97 năm - ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên. Suốt 97 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Đội xe ôm Chữ thập đỏ huyện Văn Yên có mặt kịp thời sơ cứu, đưa người gặp nạn đến các cơ sở y tế cứu chữa.

Với vai trò góp sức quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng (CSSKCĐ) và sơ cấp cứu ban đầu, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen nhất trí triển khai tốt “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022;“ trong đó có lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước ngày 24/6 tại Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục