Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/4/2023 | 11:48:52 AM

YênBái - Sáng 25/4, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo Đề án, trong giai đoạn 2020 - 2025, Yên Bái đầu tư 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt với tổng kinh phí trên 272 tỷ đồng, trong đó có 7 lò từ nguồn ngân sách Nhà nước, 6 lò từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, do một số địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc huy động, mời gọi xã hội hóa nên tỉnh đã điều chỉnh hình thức đầu tư đối với lò đốt CTRSH tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Y Can, huyện Trấn Yên từ hình thức xã hội hóa sang ngân sách nhà nước. Hiện nay, kinh phí đã giải ngân là trên 33,3 tỷ đồng. 


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Cũng theo Đề án, tỉnh thực hiện đầu tư nâng cấp 15 bãi chôn lấp CTRSH, đến nay đã có 2 bãi chôn lấp rác thải đóng, dừng tiếp nhận rác;13 bãi rác còn lại chưa được đầu tư nâng cấp, cải tạo và hiện vẫn đang sử dụng.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án như: nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, phương thức đầu tư, quản lý vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương còn nhiều bất cập, lúng túng; một số dự án phải điều chỉnh phương thức đầu tư; huy động nguồn lực xã hội hóa trong hoạt động thu gom, xử lý CTRSH còn hạn chế; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa phổ biến; tình trạng vứt rác bừa bãi còn xuất hiện ở nhiều nơi; còn một lượng lớn CTRSH chưa được thu gom, xử lý theo quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án đã tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, người dân, cộng đồng xã hội; nâng cao năng lực quản lý CTRSH, góp phần tích cực, quan trọng vào công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. 
Tại Hội nghị đã có 20 ý kiến phát biểu để thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu trong thời gian tới Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản, hướng dẫn có liên quan. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH, bảo đảm tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; rà soát các nội dung có tiến độ còn chậm so với mục tiêu Đề án; khẩn trương tham mưu để UBND tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn. Quan tâm đến việc thực hiện quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý CTRSH phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng...

Triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các phường, xã của thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Yên Bình, trên cơ sở đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của địa phương; nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình về thu gom, vận chuyển, quản lý vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương rà soát, xây dựng phương án bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư khu xử lý CTRSH tập trung, xử lý, đóng cửa các bãi chôn lấp CTRSH trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, lựa chọn, tiếp nhận chuyển giao công nghệ xử lý CTRSH tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn; chấp hành nghiêm chủ trương xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các khu xử lý chất thải. 

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về môi trường tại các thôn, bản, tổ dân phố; tiếp tục khuyến khích, nhân rộng, vận động việc thành lập các hợp tác xã, tổ tự quản thu gom, vận chuyển CTRSH tại các xã, các khu dân cư tập trung theo hình thức xã hội hóa. 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai thi công xây dựng và đưa vào khai thác vận hành các cơ sở xử lý CTRSH tập trung trên địa bàn, bảo đảm tiến độ. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý CTRSH; xóa bỏ toàn bộ các điểm tập kết, tồn lưu CTRSH tự phát, bảo đảm chấm dứt tình trạng xả rác không đúng quy định trên địa bàn; nâng cấp, cải tạo hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp CTRSH trên địa bàn. Tập trung nhân rộng mô hình tổ, đội tự quản về vệ sinh môi trường ở các thôn, bản, tổ dân phố; vận động các gia đình, dòng họ ký cam kết về việc thực hiện nghiêm các quy định thu gom, phân loại CTRSH.
Mạnh Cường

Tags Thường trực Tỉnh ủy Đề án chất thải rắn sinh hoạt xã hội hóa

Các tin khác
Cán bộ Công an tỉnh làm thủ tục cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mới đây đã ký, ban hành Chỉ thị số 36/CT/TU về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tại kỳ thứ 11 (chuyên đề), HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết về cơ chế, chính sách. Các nghị quyết được thông qua Kỳ họp hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Dưới đây là toàn bộ nội dung các nghị quyết:

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi với cử tri huyện Trạm Tấu tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tháng 9/2022.

"Từng tiểu đoàn thành một tổ bầu cử. Các đơn vị treo cờ, anh em xếp hàng ngay ngắn đi bầu cử và cũng khai mạc trang trọng. Lúc bấy giờ, chúng tôi nhìn ở bên ngoài dân háo hức, bộ đội mình cũng phấn chấn. Mình là người vừa ra khỏi cuộc chiến nên khí thế hừng hực như khi ra trận vậy”- hồi ức của Đại tá Nông Phương Nam về ngày 25/4/1976 - ngày Tổng tuyển cử bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục