Trấn Yên: Nền tảng cho huyện nông thôn mới kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 1:58:09 PM

YênBái -

Người dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã chuyển mạnh sang phát triển quế hữu cơ để gia tăng giá trị sản phẩm. (Ảnh: Thanh Tiến - Trung tâm TT-VH Trấn Yên)
Người dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã chuyển mạnh sang phát triển quế hữu cơ để gia tăng giá trị sản phẩm. (Ảnh: Thanh Tiến - Trung tâm TT-VH Trấn Yên)

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19, huyện Trấn Yên đã khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm hướng về cơ sở.

Bằng sự năng động, sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện đã làm nên nhiều kết quả nổi bật trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và triển khai hiệu quả chương trình OCOP. Ngoài gieo cấy hết diện tích lúa xuân, lúa mùa và giành thắng lợi toàn diện trên cả ba phương diện: diện tích, năng suất và sản lượng, nhân dân còn chủ động gieo trồng cây vụ đông, trồng dâu nuôi tằm vượt kế hoạch đề ra. 

Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, áp dụng quy trình chăn nuôi mới mang lại hiệu quả cao, tổng đàn gia súc chính đạt 70.865 con, bằng 101,2% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 11.340 tấn, bằng 103,1% kế hoạch. 

Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng khá tốt, hết tháng 11 trồng thay thế 2.924 ha, đạt 106% kế hoạch. Thực hiện và mở rộng diện tích sản xuất quế sạch, quế hữu cơ được 2.203 ha, đạt 100% kế hoạch. Khai thác và trồng mới diện tích tre măng Bát độ, sản lượng măng thương phẩm đạt 30.500 tấn/30.000 tấn kế hoạch, bằng 101,7% kế hoạch, giá trị mang lại hơn trăm tỷ đồng. 

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu rộng khắp, xã Đào Thịnh được công nhận xã NTM kiểu mẫu, xã Việt Thành, Bảo Hưng, Minh Quán, Nga Quán được công nhận xã NTM nâng cao, xã Tân Đồng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí và đang chờ thẩm định. 

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”, có thêm 8 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP, bằng 160% kế hoạch, lũy kế có 16 sản phẩm đạt OCOP. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ nhịp độ sản xuất, giá trị sản xuất 11 tháng đạt 1.028 tỷ đồng, bằng 97,9% kế hoạch và tăng 24% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 41,47 triệu USD, bằng 87,9% kế hoạch và tăng 13,7% so cùng kỳ. 

Huyện có nhiều cơ chế, chính sách đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, có 5 dự án được cấp phép đầu tư mới, với số vốn đăng ký trên 218 tỷ đồng, thành lập mới 26 doanh nghiệp, bằng 104% kế hoạch, 13 hợp tác xã, bằng 130% kế hoạch, 154 tổ hợp tác, bằng 102,7% kế hoạch. Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao Quyết định công nhận thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trong thu ngân sách, huyện xây dựng kịch bản, phương án, kế hoạch chi tiết nhiệm vụ thu, chi sát thực tế. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường thu thuế cá nhân, quản lý thu vãng lai, đôn đốc nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, cá nhân…

Nhờ vậy, 11 tháng của năm, toàn huyện thu ngân sách đạt 180 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán tỉnh giao đầu năm; bằng 86,4% dự toán tỉnh giao phấn đấu, bằng 83,9% dự toán huyện. Trong đó, thu cân đối đạt 113,1 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 67,2 tỷ đồng. Công tác văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, 21 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2... 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, 21/21 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 93,5%, bằng 96,9% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được 54.673 người, trong đó có 43.141 người đã tiêm đủ 2 mũi. 

Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo, tạo việc làm, nâng cao mức sống của người dân hiệu quả, 11 tháng đã đào tạo 2.785 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,7%, bằng 99,5% kế hoạch, giải quyết việc làm mới cho trên 2.094 lao động, bằng 104,7% kế hoạch, số lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 1.340 lao động, bằng 111,7% kế hoạch. Số hộ nghèo giảm còn 1,16%, giảm 0,87% so cùng kỳ… 

Có thể nói, với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, linh hoạt hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, gắn với thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid- 19”…, một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Có 32/40 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt trên 91% kế hoạch, 6 chỉ tiêu dưới 91% kế hoạch và 8 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện đánh giá.  

Với sự năng động sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân các dân tộc trong huyện, chắc chắn, Trấn Yên sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021, tạo nền tảng cho huyện đạt huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Ngọc Trúc

Tags nông thôn mới Covid-19 Trấn Yên OCOP diện tích năng suất sản lượng vụ đông gia súc gia cầm Bát độ

Các tin khác
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM của xã Bảo Hưng.

Ngày 25/11, huyện Trấn Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Bảo Hưng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Thành viên Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên kiểm tra chất lượng cây dâu tằm.

Thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động trong tham gia phát triển KTTT, xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới.

Đường giao thông nông thôn ở thôn Ngòi Chang, xã Tô Mậu đang tập kết vật liệu chuẩn bị bê tông hóa.

Xã Tô Mậu, huyện Lục Yên phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức không đồng đều lại không thuộc nhóm các xã đặc biệt khó khăn nên nguồn đầu tư, hỗ trợ về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng hạn chế. Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, xã mới đạt 13/19 tiêu chí.

Nhân dân xã Viễn Sơn bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên thực hiện lộ trình về đích xã nông thôn mới năm 2021, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Viễn Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đủ điều kiện để được công nhận và ra mắt xã NTM trong tháng 11 này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục