Trấn Yên: Nền tảng cho huyện nông thôn mới kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 1:58:09 PM

YênBái -

Người dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã chuyển mạnh sang phát triển quế hữu cơ để gia tăng giá trị sản phẩm. (Ảnh: Thanh Tiến - Trung tâm TT-VH Trấn Yên)
Người dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã chuyển mạnh sang phát triển quế hữu cơ để gia tăng giá trị sản phẩm. (Ảnh: Thanh Tiến - Trung tâm TT-VH Trấn Yên)

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19, huyện Trấn Yên đã khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm hướng về cơ sở.

Bằng sự năng động, sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện đã làm nên nhiều kết quả nổi bật trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và triển khai hiệu quả chương trình OCOP. Ngoài gieo cấy hết diện tích lúa xuân, lúa mùa và giành thắng lợi toàn diện trên cả ba phương diện: diện tích, năng suất và sản lượng, nhân dân còn chủ động gieo trồng cây vụ đông, trồng dâu nuôi tằm vượt kế hoạch đề ra. 

Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, áp dụng quy trình chăn nuôi mới mang lại hiệu quả cao, tổng đàn gia súc chính đạt 70.865 con, bằng 101,2% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 11.340 tấn, bằng 103,1% kế hoạch. 

Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng khá tốt, hết tháng 11 trồng thay thế 2.924 ha, đạt 106% kế hoạch. Thực hiện và mở rộng diện tích sản xuất quế sạch, quế hữu cơ được 2.203 ha, đạt 100% kế hoạch. Khai thác và trồng mới diện tích tre măng Bát độ, sản lượng măng thương phẩm đạt 30.500 tấn/30.000 tấn kế hoạch, bằng 101,7% kế hoạch, giá trị mang lại hơn trăm tỷ đồng. 

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu rộng khắp, xã Đào Thịnh được công nhận xã NTM kiểu mẫu, xã Việt Thành, Bảo Hưng, Minh Quán, Nga Quán được công nhận xã NTM nâng cao, xã Tân Đồng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí và đang chờ thẩm định. 

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”, có thêm 8 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP, bằng 160% kế hoạch, lũy kế có 16 sản phẩm đạt OCOP. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ nhịp độ sản xuất, giá trị sản xuất 11 tháng đạt 1.028 tỷ đồng, bằng 97,9% kế hoạch và tăng 24% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 41,47 triệu USD, bằng 87,9% kế hoạch và tăng 13,7% so cùng kỳ. 

Huyện có nhiều cơ chế, chính sách đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, có 5 dự án được cấp phép đầu tư mới, với số vốn đăng ký trên 218 tỷ đồng, thành lập mới 26 doanh nghiệp, bằng 104% kế hoạch, 13 hợp tác xã, bằng 130% kế hoạch, 154 tổ hợp tác, bằng 102,7% kế hoạch. Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao Quyết định công nhận thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trong thu ngân sách, huyện xây dựng kịch bản, phương án, kế hoạch chi tiết nhiệm vụ thu, chi sát thực tế. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường thu thuế cá nhân, quản lý thu vãng lai, đôn đốc nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, cá nhân…

Nhờ vậy, 11 tháng của năm, toàn huyện thu ngân sách đạt 180 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán tỉnh giao đầu năm; bằng 86,4% dự toán tỉnh giao phấn đấu, bằng 83,9% dự toán huyện. Trong đó, thu cân đối đạt 113,1 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 67,2 tỷ đồng. Công tác văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, 21 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2... 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, 21/21 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 93,5%, bằng 96,9% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được 54.673 người, trong đó có 43.141 người đã tiêm đủ 2 mũi. 

Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo, tạo việc làm, nâng cao mức sống của người dân hiệu quả, 11 tháng đã đào tạo 2.785 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,7%, bằng 99,5% kế hoạch, giải quyết việc làm mới cho trên 2.094 lao động, bằng 104,7% kế hoạch, số lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 1.340 lao động, bằng 111,7% kế hoạch. Số hộ nghèo giảm còn 1,16%, giảm 0,87% so cùng kỳ… 

Có thể nói, với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, linh hoạt hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, gắn với thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid- 19”…, một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Có 32/40 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt trên 91% kế hoạch, 6 chỉ tiêu dưới 91% kế hoạch và 8 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện đánh giá.  

Với sự năng động sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân các dân tộc trong huyện, chắc chắn, Trấn Yên sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021, tạo nền tảng cho huyện đạt huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Ngọc Trúc

Tags nông thôn mới Covid-19 Trấn Yên OCOP diện tích năng suất sản lượng vụ đông gia súc gia cầm Bát độ

Các tin khác
Người dân tham quan hình ảnh trưng bày tại Nhà văn hóa xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới (NTM) gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí. Thời gian qua, các địa phương triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện 2 tiêu chí về văn hóa. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhờ tích cực tham gia đóng góp xây dựng Nhà văn hóa, đến nay, nhân dân thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã có sân chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, thoáng mát.

Là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, chính quyền ở cơ sở, những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, tận tâm, tận tụy với công việc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện về mọi mặt.

Các hộ dân TDP số 8, thị Trấn Cổ Phúc tham gia phân loại rác, bảo vệ môi trường

Là tổ được chọn làm điểm xây dựng tổ dân phố (TDP) văn minh ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Chi bộ TDP số 8 đã huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện để hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định. Lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, hơn cả là sự chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân trong tổ góp phần xây dựng mô hình TDP văn minh, hiệu quả.

Người dân xã Sơn Lương hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Văn Chấn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Sơn Lương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2021, Sơn Lương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Từ năm 2022 đến nay, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục