Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái nỗ lực nâng cao thứ hạng cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2022 | 7:43:12 AM

YênBái - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái (GD&ĐT) đứng thứ 3/19 sở, ngành trong toàn tỉnh. Đó là nỗ lực của ngành trong việc chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC.

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh: minh họa)
Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh: minh họa)

Công tác CCHC được được triển khai đồng bộ, toàn diện trên 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Căn cứ nội dung kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2021, Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; phân công cụ thể các nhiệm vụ thuộc chức năng từng phòng và trách nhiệm cá nhân khi thực hiện CCHC; xây dựng kế hoạch rà soát theo từng nhiệm vụ và thực hiện báo cáo kết quả hàng tháng; đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác CCHC; tổ chức tập huấn triển khai công tác CCHC và giải quyết các TTHC mức độ 3,4 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC và việc chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm của các đơn vị và các phòng thuộc Sở. 

Bên cạnh đó, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về việc giải quyết TTHC mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn ngành; hướng dẫn trực tiếp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị giải quyết các TTHC thuộc ngành GD&ĐT. 

Mặt khác, triển khai công tác kiểm soát, rà soát các quy trình TTHC đang thực hiện tại các phòng chuyên môn, trên cơ sở đó có căn cứ bãi bỏ hoặc bổ sung, thay thế các TTHC phù hợp với điều kiện thực tế; TTHC công khai minh bạch, rõ quy trình, rõ phí, lệ phí và rõ thời gian giải quyết... tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức và cán bộ, công chức trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. 

Hiện nay, Sở GD&ĐT đang thực hiện 88 TTHC và 100% thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, niêm yết công khai đầy đủ bằng 4 hình thức. Ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo quy định, công khai, minh bạch. 

Một trong những giải pháp hiệu quả trong CCHC của Sở GD&Đ là tổ chức triển khai công tác cải cách tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Qua đó đã khắc phục được một bước về sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được củng cố, quy định cụ thể, rõ ràng. 

Công tác đánh giá, phân loại kết quả thực thi nhiệm vụ của công chức và người lao động được cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được công chức thực hiện theo quy định. 

Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn; đảm bảo tính thống nhất. Cùng với đó, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) phục vụ người dân theo hướng hiệu quả (tiết kiệm thời gian, chi phí…). 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nâng bậc chỉ số xếp hạng về CCHC trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xác định, nâng cao nhận thức của cán bộ trong toàn ngành; tăng cường công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng văn bản QPPL; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, các TTHC, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Nâng cao chất lượng ban hành văn bản, tăng cường công tác pháp chế. Đặc biệt, sẽ tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện cho các tổ chức, công dân. Cùng với đó, tăng cường công tác rà soát, kiểm soát TTHC; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính…

Minh Tư

Tags Sở Giáo dục và Đào tạo cải cách hành chính cải cách thể chế cán bộ công chức viên chức cải cách tài chính công

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Thông qua công tác tiếp dân tại Bộ phận một cửa, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thăm hỏi, động viên, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đó là một trong những kết quả thực hiện mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Công an phường Nguyễn Thái Học thời gian qua.

Ngay trong ngày đầu ra quân đã có 150 người đến đăng ký cấp đổi GPLX.

Bưu điện huyện Trấn Yên vừa tổ chức tiếp nhận thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) lưu động tại Bưu điện Văn hóa xã Báo Đáp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục