Ban Bí thư quy định cơ cấu tổ chức của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2024 | 6:17:03 PM

Thường trực Ban Bí thư ký Quy định số 146 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh là tổ chức đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh.

Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với HĐND, UBND, TAND, VKSND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Về cơ cấu tổ chức, thành viên Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh do Ban Thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh quyết định chỉ định trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức cấp ủy và Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng.

Theo đó, thành viên Đảng đoàn HĐND cấp tỉnh gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Chủ tịch HĐND làm Bí thư Đảng đoàn, một Phó Chủ tịch HĐND làm Phó Bí thư Đảng đoàn.

Thành viên Ban cán sự Đảng UBND cấp tỉnh gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND. Chủ tịch UBND làm Bí thư Ban cán sự Đảng, một Phó Chủ tịch UBND làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng.

Thành viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam (là đảng viên), trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, trưởng ban có nhiệm vụ tham mưu công tác tổ chức, cán bộ (là đảng viên) cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Bí thư Đảng đoàn, một Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Phó Bí thư Đảng đoàn.

Thành viên Ban cán sự Đảng TAND cấp tỉnh gồm: Chánh án, các Phó Chánh án, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Chánh án làm Bí thư Ban cán sự Đảng, một Phó Chánh án làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng.

Thành viên Ban cán sự Đảng VKSND cấp tỉnh gồm: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Viện trưởng làm Bí thư Ban cán sự Đảng, một Phó Viện trưởng làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng.

Thành viên Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Trưởng ban (phòng) có nhiệm vụ tham mưu công tác tổ chức, cán bộ (là đảng viên) của tổ chức đó. Chủ tịch làm Bí thư Đảng đoàn, một Phó Chủ tịch làm Phó Bí thư Đảng đoàn.

Thành viên Đảng đoàn liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (là đảng viên) và Trưởng ban (phòng) có nhiệm vụ tham mưu công tác tổ chức, cán bộ (là đảng viên) của tổ chức đó. Chủ tịch làm Bí thư Đảng đoàn, một Phó Chủ tịch làm Phó Bí thư Đảng đoàn.

Về nguyên tắc làm việc, Ban Bí thư quy định, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Đối với những nội dung công tác quan trọng, vượt thẩm quyền phải xin ý kiến ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh. 

Khi các thành viên của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh có ý kiến khác nhau, qua thảo luận không thống nhất (biểu quyết không đạt đa số quá bán) thì báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau đó với Ban Thường vụ cấp ủy.

Quy định cũng nêu rõ, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh họp định kỳ một tháng một lần, họp chuyên đề và đột xuất khi cần; các cuộc họp chỉ được thực hiện khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Nội dung các cuộc họp đều phải ghi biên bản, có kết luận và ra nghị quyết để lưu hành, tổ chức thực hiện.

Trường hợp cần thiết, đột xuất không tổ chức họp thì được lấy ý kiến thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng bằng văn bản (trừ công tác cán bộ).

(Theo VTC News) 

Các tin khác
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu kết luận buổi giám sát HĐND huyện Văn Yên

Ngày 23/5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, việc triển khai “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại huyện Văn Yên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái  phát biểu thảo luận tại tổ.

Mở đầu phiên thảo luận ở tổ ngày 23/5, dưới góc độ thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng thời nhấn mạnh một số dấu ấn trong lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp ngành trong nửa đầu năm 2024.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận phát biểu thảo luận ở tổ sáng 23/5.

Sáng nay - 23/5, trong phiên thảo luận ở tổ về Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và bốn tháng đầu năm 2024, đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đề nghị cần có cơ chế đáp ứng được nguồn nhân lực vùng cao.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát của HĐND tỉnh tại xã Lâm Giang.

Sáng 23/5, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND; triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục