Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát chuyên đề tại huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2024 | 5:39:58 PM

YênBái - Ngày 23/5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, việc triển khai “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại huyện Văn Yên.

Tại hai xã Lâm Giang và Ngòi A, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung tìm hiểu những nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã theo Đề án nâng cao chất lượng HĐND các cấp; trong đó bao gồm việc thực hiện các chỉ tiêu của HĐND xã hàng năm, phương thức đổi mới hoạt động của HĐND, các ban và đại biểu HĐND từ điều hành kỳ họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri; việc triển khai chính sách an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. 


Đoàn giám sát cũng quan tâm đề nghị làm rõ những nội dung trong việc ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện chương trình các đề án, kế hoạch hoặc các chuyên đề nâng cao hoạt động cho HĐND bảo đảm trình tự và theo thẩm quyền. Các thành viên cũng đề nghị làm rõ một số nội dung khác như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thự hiện các nhiệm vụ của đại biểu, nhất là việc phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, chất vấn, thảo luận: cách thức tổ chức chương trình kỳ họp làm sao khoa học và phù hợp theo quy định tại Điều 59, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; công tác giám sát thực hiện các chính sách của trung ương, của tỉnh ngay tại cơ sở.


Thành viên Đoàn công tác HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên

Làm việc với lãnh đạo HĐND huyện Văn Yên, đoàn giám sát quan tâm đến chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát của các ban HĐND, của đại biểu HĐND; quá trình thực hiện thẩm tra theo thẩm quyền; việc quản lý ngân sách của HĐND cấp huyện; kế hoạch đầu tư công, ngân sách hàng năm, quản lý các khoản dự phòng hàng năm; việc phân bổ các quỹ ngoài ngân sách, cấp vốn điều lệ và ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo đúng quy trình, trình tự thủ tục, thẩm quyền, đảm bảo các quy định của pháp luật. 

Đồng thời, đoàn kiến nghị HĐND huyện quan tâm, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp xã, chất lượng của đội ngũ cán bộ HĐND cấp xã; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã; công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ HĐND cho đại biểu chuyên trách cấp xã. Đối với nội dung thực hiện các chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, đoàn đề nghị cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển du lịch… 


Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại các buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh và đoàn giám sát ghi nhận những kết quả trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp xã và cấp huyện đã bám sát các quy định của pháp luật và định hướng, chủ trương của cấp uỷ các cấp; kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, cụ thể hoá được các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; ban hành Quy chế hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Thường trực HĐND, các ban của HĐND; ban hành Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra; đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tổ chức kỳ họp và triệu tập các kỳ họp theo luật định.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của HĐND cấp xã, cấp huyện trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong 7 tháng cuối năm nay và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, kịp thời, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành. 

 Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát HĐND huyện Văn Yên

Đối với hoạt động của HĐND và triển khai Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hoá bằng các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND; xây dựng chương trình công tác hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

Tiếp tục duy trì và tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND huyện và thường trực HĐND các xã; tổ chức đối thoại với cử tri và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỳ họp, giám sát của HĐND để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các ban của HĐND; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ban, đặc biệt trong công tác tổ chức kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND. 

Ngoài ra, HĐND huyện cần thực hiện đúng quy định của pháp luật và đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp, tăng cường thảo luận, chất vấn về các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và công dân. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong liên hệ với cử tri; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của HĐND, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp. Quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND. Chú trọng triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với địa phương. 

Với những kiến nghị của HĐND huyện, HĐND các xã, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng ghi nhận đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, trình cấp trên giải quyết. 

Hoài Văn

Tags HĐND Yên Bái giám sát Văn Yên đại biểu Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái  phát biểu thảo luận tại tổ.

Mở đầu phiên thảo luận ở tổ ngày 23/5, dưới góc độ thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng thời nhấn mạnh một số dấu ấn trong lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp ngành trong nửa đầu năm 2024.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận phát biểu thảo luận ở tổ sáng 23/5.

Sáng nay - 23/5, trong phiên thảo luận ở tổ về Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và bốn tháng đầu năm 2024, đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đề nghị cần có cơ chế đáp ứng được nguồn nhân lực vùng cao.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát của HĐND tỉnh tại xã Lâm Giang.

Sáng 23/5, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND; triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái".

Trong 2 ngày 22 và 23/5, huyện Văn Chấn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024 với sự tham gia của 150 đại biểu là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn. Đây là đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục