Trạm Tấu tăng cường xây dựng tổ chức Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/9/2023 | 8:15:57 AM

YênBái - Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 20 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và 81 đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu (thứ 2, phải sang) trao đổi công tác xây dựng Đảng với cán bộ cơ sở. (Ảnh: Văn Tuấn)
Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu (thứ 2, phải sang) trao đổi công tác xây dựng Đảng với cán bộ cơ sở. (Ảnh: Văn Tuấn)

Đồng chí Giàng A Thào Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khẳng định: Hơn nửa nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Các văn bản được ban hành và thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ huyện đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ; đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; công tác quản lý, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm 13 đồng chí, bổ nhiệm lại 29 đồng chí; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 47 đồng chí… 

Công tác quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng cho trên 2.400 lượt cán bộ, công chức, đảng viên. 

Công tác phát triển đảng viên luôn được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm, nhất là phát triển đảng viên nữ, nông thôn, DTTS, đảng viên trong doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 304 đảng viên mới, đạt 76% theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo, việc thực hiện Quy định số 08 của Tỉnh ủy về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được thực hiện nghiêm túc.

Các đồng chí cấp ủy viên các cấp đã tham dự 4.253 lượt hội nghị sinh hoạt chi bộ. Trong đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt với đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy cơ sở 66 lượt; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự sinh hoạt với đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 181 lượt. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy gắn với trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp. 

Cùng đó, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh, kiểm tra, giám sát của chính quyền. Đồng thời để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả toàn diện, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Huyện ủy quan tâm sâu sát; chú trọng các giải pháp mang tính phát hiện từ sớm, từ xa, "tự soi”, "tự sửa”. Đồng thời, quyết liệt đấu tranh chống sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách chủ động, đồng bộ, nhất là việc phòng chống các biểu hiện suy thoái. Qua đó, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân với Đảng. 

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 20 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và 81 đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ huyện Trạm Tấu củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục được giữ vững; dân chủ trong Đảng được mở rộng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và cả hệ thống chính trị.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đảm bảo tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. 

Anh Dũng

Tags Trạm Tấu tổ chức Đảng đào tạo cán bộ

Các tin khác
Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cầu Thia trồng cây xây dựng tuyến đường văn minh đô thị ở tổ dân phố số 5.

Căn cứ vào Kế hoạch số 73 của Thị ủy Nghĩa Lộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng bộ phường Cầu Thia đề ra 40 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường tập trung phát huy dân chủ trong Đảng, phê bình và tự phê bình với tinh thần xây dựng các chi bộ đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Một buổi sinh hoạt Chị bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên.

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thường xuyên đẩy mạnh Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển Đảng.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước trên địa bàn được tỉnh Yên Bái quan tâm, chú trọng qua đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, lựa chọn, xem xét, kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới là học sinh của Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An.

Sự góp mặt của các đảng viên học sinh không chỉ trẻ hóa đội ngũ của Đảng bộ nhà trường, còn có tác dụng tích cực trong việc giáo dục tư tưởng, nhận thức chính trị trong đoàn viên thanh niên học sinh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường trong việc giáo dục, đào tạo học sinh với mục tiêu toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục