Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Yên Bái có 74 chi, đảng bộ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2024 | 10:37:28 AM

YênBái - Đến nay, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Yên Bái có 74 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó 46 đảng bộ cơ sở với 288 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở, với 4.766 đảng viên.

Cán bộ Ban Tổ chức Đảng bộ Khối CQ&D tỉnh rà soát, quản lý đội ngũ cán bộ.
Cán bộ Ban Tổ chức Đảng bộ Khối CQ&D tỉnh rà soát, quản lý đội ngũ cán bộ.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo cơ sở rà soát, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trong năm 2023, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục bàn giao 4 tổ chức cơ sở đảng khối ngân hàng thương mại về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo Quyết định của Tỉnh uỷ Yên Bái. 

Tiến hành xây dựng chương trình và tổ chức làm việc với Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về khảo sát thành lập tổ chức đảng trong các khu công nghiệp tỉnh; ban hành quyết định thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng tại các khu công nghiệp tỉnh. 

Đồng thời chỉ đạo Đảng uỷ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Bình Minh thực hiện các thủ tục thành lập 1 tổ chức đảng trực thuộc, hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng do Tỉnh ủy giao. Ban hành quyết định chuyển 1 đảng bộ cơ sở thành chi bộ cơ sở.

Cùng với đó, Đảng bộ đã quan tâm công tác phát triển đảng viên, năm kết nạp vào Đảng 151 quần chúng ưu tú, công nhận 122 đảng viên chính thức. 

Hiện, toàn Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh có 74 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó 46 đảng bộ cơ sở với 288 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở, với 4.766 đảng viên.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở rà soát sắp xếp hoặc đề nghị sắp xếp tổ chức đảng cho phù hợp với tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở; đôn đốc cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định, phục vụ công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Thành Trung 

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp Yên Bái tổ chức cơ sở đảng

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục