Văn Chấn tăng cường công tác quản lý đảng viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2024 | 7:36:19 AM

YênBái - Kiên quyết đưa đảng viên có vi phạm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ ra khỏi Đảng, không thành kiến hoặc lợi dụng việc sàng lọc để trù dập đảng viên vì động cơ cá nhân.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn trao đổi với đảng viên xã Sùng Đô về công tác quản lý đảng viên.
Lãnh đạo huyện Văn Chấn trao đổi với đảng viên xã Sùng Đô về công tác quản lý đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 2 ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy  Văn Chấn đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ thực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Hoàng Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch; lấy phát hiện, kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên là chính; đồng thời, kiên quyết đưa đảng viên có vi phạm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ ra khỏi Đảng, không thành kiến hoặc lợi dụng việc sàng lọc để trù dập đảng viên vì động cơ cá nhân.

Quy trình rà soát, phát hiện đảng viên không còn đủ tư cách được các chi ủy, chi bộ bám sát các tiêu chí theo quy định tại Hướng dẫn số 02-ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương để rà soát, phát hiện đảng viên có vi phạm cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng, lấy ý kiến của các tổ chức quần chúng, các đơn vị liên quan; dự kiến danh sách, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo. 

Chi ủy, chi bộ thông báo ý kiến phê duyệt của cấp ủy cấp trên trực tiếp, trao đổi với từng đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ về những vi phạm, phản ánh của các tổ chức quần chúng và yêu cầu đảng viên viết bản tự kiểm điểm; trong đó, cam kết rõ việc sửa chữa, khắc phục vi phạm. Chi bộ họp để đảng viên kiểm điểm trước chi bộ; ra nghị quyết phân công 1 chi ủy viên hoặc 1 đảng viên theo dõi, giúp đỡ 1 đảng viên và sau thời gian theo dõi, giúp đỡ 12 tháng sẽ xem xét, quyết định. 

Hết thời gian theo dõi, giúp đỡ, chi bộ tổ chức họp để đảng viên tự kiểm điểm, nêu rõ kết quả sửa chữa, khắc phục vi phạm theo cam kết. Sau khi xem xét việc tự kiểm điểm của đảng viên và ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ, chi bộ thảo luận, góp ý và bỏ phiếu kín. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, chi bộ xem xét, quyết định việc công nhận sự tiến bộ của đảng viên hoặc ra nghị quyết, báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đưa ra khỏi Đảng.

Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy cơ sở và kết luận thẩm tra, xác minh của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về vi phạm của đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ xem xét, quyết định xóa tên hoặc kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ theo Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Đối với đảng viên qua xem xét, chưa đến mức phải xóa tên hoặc kỷ luật bằng hình thức khai trừ, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục giáo dục, giúp đỡ và sẽ xem xét lại sau 12 tháng. Kết quả năm 2021, có 6 đảng viên cần được giáo dục, giúp đỡ. Năm 2022, có 6 đảng viên cần được giáo dục, giúp đỡ và kết quả sau theo dõi, giúp đỡ, có 5 trường hợp được đảng ủy phê duyệt đưa ra khỏi danh sách cần theo dõi, giúp đỡ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy Văn Chấn, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác chỉ đạo, tổ chức rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng có thời điểm chưa kịp thời; việc thực hiện các bước theo quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ đảng viên có lúc chưa thật sự chặt chẽ, đầy đủ. Đây là những vấn đề tiếp tục được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm khắc phục trong thời gian tới để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Anh Dũng

Tags Văn Chấn đảng viên kết nạp đảng Sùng Đô vùng chè

Các tin khác

Trong tháng 4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Mầm non; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên là viên chức kế toán thuộc Chi bộ Trường Mầm non, thuôc Đảng bộ xã Lâm Giang.

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Bình và Đảng ủy xã Cảm Nhân dự sinh hoạt Chi bộ thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân.

Việc thực hiện chấm điểm sau mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Quy định số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã giúp cho các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình đánh giá đúng chất lượng, có căn cứ chính xác để xếp loại tổ chức Đảng hằng năm.

Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục