Đảng bộ huyện Mù Cang Chải: Kinh nghiệm quý qua nửa nhiệm kỳ đại hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2024 | 7:42:44 AM

YênBái - Qua nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Mù Cang Chải đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, Huyện ủy cũng rút ra nhiều kinh nghiệm quý để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên (bên phải) thăm mô hình trồng lê Tai nung.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên (bên phải) thăm mô hình trồng lê Tai nung.

Tháng 7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, giai đoạn 2020 - 2025 với 23 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt trên 90%, 5 chỉ tiêu đạt từ 70 - 90%, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 - 70%, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% so với Nghị quyết. 

Với phương châm: "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Qua nửa nhiệm kỳ, kinh tế của huyện có bước phát triển tích cực; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, các nhiệm vụ chính trị hằng năm theo chương trình hành động của Tỉnh ủy; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai có chiều sâu và đạt hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu qua từng năm và năm 2023 tỷ lệ giảm nghèo của huyện đạt 9,83%; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tận tụy trong công việc và phục vụ nhân dân.

Từ kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu. Đầu tiên là tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt sâu sắc những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ của tập thể, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, làm việc theo chương trình, kế hoạch, quy chế đề ra. 

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình xây dựng và phát triển của huyện. Đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, nhạy bén, nắm bắt tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những chủ trương, cơ chế đặc thù đối với huyện; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp và có tính khả thi.

Cùng đó, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, quán triệt; đồng thời, tăng cường chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, phát huy vai trò chủ động của chính quyền; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả; thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sát cơ sở; phát hiện những vấn đề nảy sinh, tình huống phức tạp, mâu thuẫn; những nhân tố tích cực, cách làm hay, mô hình hiệu quả, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ hoặc biểu dương, nhân rộng. 

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; tạo đồng thuận của nhân dân về đường lối, chủ trương phát triển của huyện; bám sát chương trình làm việc toàn khóa, quy chế hoạt động, xây dựng và thực hiện chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng theo đúng kế hoạch; đồng thời, nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội. 

Mặt khác, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; kết quả kiểm tra, giám sát kết luận phải khách quan, chính xác; cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải có nhận thức sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban, ngành liên quan kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kết quả đạt được và những kinh nghiệm quý báu được đúc rút sẽ là nền tảng, cơ sở để Huyện ủy Mù Cang Chải thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ này.

Thu Hạnh

Tags Đảng bộ huyện Mù Cang Chải nửa nhiệm kỳ

Các tin khác

Trong tháng 4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Mầm non; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên là viên chức kế toán thuộc Chi bộ Trường Mầm non, thuôc Đảng bộ xã Lâm Giang.

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Bình và Đảng ủy xã Cảm Nhân dự sinh hoạt Chi bộ thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân.

Việc thực hiện chấm điểm sau mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Quy định số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã giúp cho các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình đánh giá đúng chất lượng, có căn cứ chính xác để xếp loại tổ chức Đảng hằng năm.

Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục