Thủ tướng yêu cầu minh bạch thủ tục hành chính để dân chấm điểm

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2023 | 8:45:15 AM

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá.

Thủ tướng yêu cầu minh bạch, công khai quá trình làm thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá.
Thủ tướng yêu cầu minh bạch, công khai quá trình làm thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký văn bản 493 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả.

Công văn được ban hành trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội, lắng nghe ý kiến của người dân và cộng đồng doanh nghiệp cho rằng thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Rà soát thủ tục hành chính để giảm 20% quy định, chi phí tuân thủ

Mặc dù từ đầu năm 2021 đến nay, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng việc giải quyết thủ tục hành chính còn qua nhiều tầng nấc trung gian, gây chậm trễ, ách tắc.

Việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính một số nơi chưa nghiêm, còn có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, đặt thêm thủ tục ngoài quy định.

Do vậy, để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Việc cắt giảm bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ.

Trong đó, nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt. 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện, trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 30-9.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, kiên quyết chỉ ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh. Tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tránh hình thức không thực chất, hiệu quả.

Công khai việc giải quyết thủ tục, đánh giá chất lượng phục vụ

Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá.

Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm. Công bố, công khai các cán bộ, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục không đúng quy định. Tăng trách nhiệm giải trình, xử lý công tác tiếp nhận, phản ánh kiến nghị.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính được xây dựng và trình Thủ tướng trong tháng 9-2023.

Các bộ ngành liên quan thực hiện thẩm định quy định thủ tục hành chính, chỉ ban hành thủ tục đã được đánh giá tác động, thực sự cần thiết, hợp lý. Phân cấp phân quyền gắn phân bổ nguồn lực, tăng kiểm tra giám sát.

Văn phòng Chính phủ được giao đối thoại, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân để chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ.

(Theo TTO)

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, xã An Thịnh là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục