Đảng bộ Mù Cang Chải tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2023 | 10:09:00 AM

YênBái - 9 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xem xét, xử lý kỷ luật 20 đảng viên (12 khiển trách, 3 cảnh cáo, 5 khai trừ).

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác nội chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 3 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác nội chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 3 tháng cuối năm 2023

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ văn kiện của Đảng; các quyết định, quy chế, quy định của Bộ Chính trị như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Huyện đã tích cực tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng góp phần phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đảng bộ xã Khao Mang được đánh giá là một trong những đơn vị chấp hành và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban kiểm Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã tổ chức kiểm tra tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khao Mang. Thông qua kiểm tra, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt các quy định.

Đồng chí Sùng A Sử - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ xã Khao Mang cho biết: "Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, chúng tôi đã chủ động giáo dục, phòng ngừa và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: "Đến nay, Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (19 đảng bộ, 12 chi bộ), 179 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 3.113 đảng viên. 

Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt Quy định 22 và Đề án 04, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 830-QĐ/TU, ngày 22/8/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ; quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát hàng năm từ huyện đến cơ sở”. 
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn đã ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra 17 tổ chức đảng và 49 đảng viên (10 đảng ủy viên, 28 chỉ ủy viên, 11 đảng viên). Nội dung tập trung kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. 

Đồng chí Lương Thị Tưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về giám sát chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nậm Có

Đặc biệt với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật 20 đảng viên (12 khiển trách, 3 cảnh cáo, 5 khai trừ). Các vi phạm chủ yếu là vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn; mua bán trái phép chất ma túy; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành quy định thi hành Điều lệ Đảng; vi phạm về đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và vi phạm pháp luật...

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện xong 2 cuộc giám sát theo chương trình đối với 2 tập thể, 16 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở.

Nhờ chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, huyện Mù Cang Chải kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, từ đó có biện pháp xử lý, uốn nắn nhằm hạn chế phát sinh vi phạm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó được chứng minh, sau khi các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát thì đều có sự chuyển biến tích cực; tiêu biểu như Đảng bộ các xã Dế Xu Phình, Khao Mang, Chế Cu Nha, Nậm Có...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy Mù Cang Chải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, giám sát kịp thời đối với đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Văn Tuấn

Tags kiểm tra giám sát không có vùng cấm đảng viên cán bộ vi phạm kỷ luật

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục