Yên Bình đổi mới công tác dân vận

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/8/2023 | 11:30:45 AM

YênBái - Toàn huyện đã xây dựng được 394 mô hình "Dân vận khéo”, tổ chức được 1.282 với 119.645 lượt người tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”.

Cán bộ, công chức xã Xuân Long tham gia san tạo mặt bằng tại nhà văn hóa thôn Bình An.
Cán bộ, công chức xã Xuân Long tham gia san tạo mặt bằng tại nhà văn hóa thôn Bình An.

Đổi mới công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới

Dịp cuối tuần, cán bộ, công chức xã Xuân Long cùng nhân dân thôn Bình An tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, san tạo mặt bằng, đào rãnh thoát nước... quyết tâm hoàn thành nhà văn hóa thôn sớm hơn dự kiến để nhân dân có điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao rộng rãi, khang trang. Tham gia hoạt động có hơn 100 người nên không khí lao động rộn rã hơn, nhân dân phấn khởi góp sức hoàn thiện công trình. 

Ông Lương Bá Toàn - Bí thư Chi bộ thôn Bình An phấn khởi chia sẻ: "Công trình đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản và đang tiến hành đổ nền nhà, bê tông sân chơi, xây dựng tường rào, cống rãnh xung quanh. Cán bộ, lãnh đạo địa phương tham gia cùng dân nên mọi người đều phấn khởi, tích cực lao động. Ai cũng mong ngóng ngày nhà văn hóa được khánh thành sẽ to đẹp như thế nào”. 

Thôn Bình An hiện có 115 hộ với 466 khẩu, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Những năm qua, những chương trình hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, an sinh xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng đã giúp đời sống người dân cải thiện đáng kể. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 47 triệu đồng/năm, số hộ khá giàu chiếm trên 30%, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,7%. Năm 2023, thôn được đầu tư, xây dựng nhà văn hóa mới trên diện tích hơn 800m2. Công trình có thiết kế nhà xây cấp 4 với diện tích sử dụng trên 220m2, tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. 

"Nhờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp 220 triệu đồng tiền mặt, hiến 220 m2 đất và huy động các nguồn đóng góp khác để xây dựng nhà văn hóa. Từ việc vận động đến xây dựng công trình, Ban Chi ủy đã tổ chức họp để bàn bạc, thống nhất trong đảng viên, nhân dân toàn thôn; công tác xây dựng có sự giám sát, góp sức của người dân, ban chi ủy và chính quyền địa phương” - ông Toàn cho biết thêm. 

Xuân Long là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Bình với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, năm 2020, xã Xuân Long đã về đích nông thôn mới (NTM). 

Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy xã Xuân Long đã xây dựng nghị quyết về việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Theo đó, xã đã chủ động rà soát, đánh giá, so sánh các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 để có giải pháp và vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí phù hợp với thực tiễn tại địa phương. 

Ông Thang Quang Mơ - Chủ tịch UBND xã Xuân Long cho biết: "Ngay từ khi triển khai, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, địa phương đã có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động, nhân dân đồng thuận cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhiều công trình, phần việc như: xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại các hội trường thôn... đều được đầu tư, xây dựng khang trang. 

Cùng với đó, nhân dân tích cực tham gia các phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào "6 không, 6 sạch” gắn với bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…”

Hiện tại, xã Xuân Long đã hoàn thành 8/19 tiêu chí NTM nâng cao, 11 tiêu chí còn lại cũng đã cơ bản hoàn thành trên 60% khối lượng công việc. Để hoàn thành mục tiêu cán đích NTM nâng cao vào cuối năm 2023, xã sẽ phối hợp với các ban, ngành của huyện để tháo gỡ khó khăn đối với các tiêu chí còn đạt thấp và chưa đạt; tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao khoa học, kỹ thuật và tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế bền vững. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận

Việc tăng cường công tác dân vận trong xây dựng NTM của Xuân Long là một trong những minh chứng kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận số 30-KL/HU ngày 26/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 


Đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Mỹ Gia. 

Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, đô thị văn minh đã được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác của Đảng bộ. 

Việc cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến cơ sở một cách đầy đủ và kịp thời. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cấp, từng ngành, nhân dân để thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các cơ quan, đơn vị đã duy trì và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, công chức; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 với phương châm lãnh đạo mà huyện đã đề ra "không có việc gì khó, hãy tìm cách để làm”. 

Đến nay, 100% chi, đảng bộ trong huyện tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở. Việc quán triệt, tuyên truyền triển khai các văn bản của cấp trên về công tác dân vận đã được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. 

Toàn huyện đã xây dựng được 394 mô hình "Dân vận khéo”, tổ chức được 1.282 với 119.645 lượt người tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”. Trong đó, cấp huyện có 105 mô hình gồm: 64 mô hình lĩnh vực kinh tế, 13 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, 4 mô hình quốc phòng - an ninh và 24 mô hình xây dựng nông thôn mới. Cấp xã đã xây dựng được 282 mô hình gồm 59 mô hình kinh tế, 98 mô hình văn hóa - xã hội, 34 mô hình quốc phòng - an ninh, 26 mô hình xây dựng hệ thống chính trị, 65 mô hình xây dựng nông thôn mới và 7 mô hình dân vận khéo ở vùng đồng bào có đạo. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tăng cường đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền vận động, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Chỉ 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Cả nước chung tay xây dựng NTM mới, đô thị văn minh”.  

Công tác dân vận đã góp phần vận động nhân dân hiến tặng trên 213 nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt, việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế và Dự án cải tạo đường liên xã Yên Bình - Bạch Hà - Vũ Linh đã vận động được 213 hộ hiến gần 18 nghìn m2 đất, trị giá trên 2 tỷ đồng... Qua đó giúp Yên Bình trở thành huyện thứ 2 trong toàn tỉnh có 100%  xã đạt chuẩn NTM và có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đang phấn đấu năm 2023 huyện đạt huyện NTM, hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Văn Dương

Tags Yên Bình dân vận nông thôn mới

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình hành động với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao.

Buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ Trường Mầm non Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Những năm qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Trấn Yên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ và nhân dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; trong đó, quán triệt không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi Phùng Thị Loan (áo xanh, ngoài cùng bên phải

Đảng bộ tập trung vào 3 khâu đột phá là: xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ xã đến chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất…; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục