Đảng bộ huyện Lục Yên tập trung khắc phục hạn chế trong công tác xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2023 | 7:46:10 AM

YênBái - Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên khóa XXI trình tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ ra một số nội dung còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. Những vấn đề đó đã được Đảng bộ huyện tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên (thứ 2 từ phải sang) thực tế mô hình nuôi gà của người dân xã Mai Sơn.
Đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên (thứ 2 từ phải sang) thực tế mô hình nuôi gà của người dân xã Mai Sơn.

Cụ thể là những hạn chế trong việc triển khai quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức đảng chất lượng chưa cao, chưa gắn với thực tiễn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; phương thức lãnh đạo có nơi chậm đổi mới; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn thấp... 


Đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã đổi mới, chỉ đạo đưa việc theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào hoạt động, sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong học tập, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nghị quyết, chỉ thị của Đảng phát huy hiệu quả, đi vào thực tế cuộc sống”. 


Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, còn hạn chế để khắc phục. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng và nhân dân. 

Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết liệt trong lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tốt vai trò hạt nhân của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Nổi bật như việc bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp xã không phải người địa phương, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. 

Đến nay, huyện Lục Yên có 22/24 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở không phải người địa phương; 10 đồng chí chủ tịch, 4 phó chủ tịch UBND xã không phải người địa phương và 2 địa phương có bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. 


Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Hoạt động của HĐND; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đến giữa nhiệm kỳ đều đạt từ 50% trở lên. 

Trong đó, tỷ lệ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90% trở lên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp trên 549 đảng viên mới...

Kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...   

Anh Dũng

Tags Đảng bộ huyện Lục Yên khắc phục hạn chế xây dựng Đảng sinh hoạt Đảng sổ tay đảng viên bí thư chi bộ

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm cho thu nhập cao của người dân thôn Bản Tát.

Nà Hẩu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của Văn Yên, trên 90% dân số là người Mông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào canh tác nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên, những năm qua Nà Hẩu đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân tập trung mọi nguồn lực giảm nghèo.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu (thứ 2, phải sang) trao đổi công tác xây dựng Đảng với cán bộ cơ sở. (Ảnh: Văn Tuấn)

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 20 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và 81 đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

Trên lĩnh vực chuyên môn, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự (THAHS) và hỗ trợ tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước về THAHS; hướng dẫn Trại tạm giam, công an các huyện, thị thực hiện nghiêm Luật THAHS, các quy định của Nhà nước về THAHS và tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy vừa ký Quyết định số 830-QĐ/TU ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục