Yên Bái cán bộ nêu gương

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/10/2023 | 10:14:27 AM

YênBái - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn”. Những đảng viên "miệng nói, tay làm" ở Yên Bái luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, hết mình vì công việc của Đảng, của dân là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo, góp sức đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên người dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại nặng nề do thiên tai xảy ra ngày 5/8/2023.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên người dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại nặng nề do thiên tai xảy ra ngày 5/8/2023.

Với vai trò người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Vũ Văn Vinh - Bí thư Đảng bộ thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu luôn gương mẫu đi đầu và thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm tròn vai của người đứng đầu đơn vị, xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đồng chí Vũ Văn Vinh chia sẻ: "Bản thân tôi chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với vai trò là người đứng đầu, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và chỉ đạo sâu sát tới các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, các cán bộ, đảng viên đã xác định được nhiệm vụ của mình để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho”. 

Đảng bộ thị trấn Trạm Tấu là đơn vị điển hình, tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm, nêu gương tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Đảng bộ đã thể chế hóa bằng các quy định cụ thể với mục tiêu rèn luyện, sớm hình thành nề nếp, trách nhiệm nêu gương hằng ngày trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương. Thực hiện tốt việc tự soi, tự sửa. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao, khắc phục những yếu kém, hạn chế đã được chỉ ra, từ đó cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương trong từng việc làm, lĩnh vực chuyên môn mà mình đang đảm trách, thực hiện tốt vai trò là người cán bộ phục vụ  nhân dân. 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Văn Vinh cho biết: Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn liền với trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm của từng cán bộ, đảng viên. Trong năm 2021, Đảng bộ thị trấn có 205/233 đảng viên được đánh giá "nêu gương tốt”, đạt 87,9%. Năm 2022, Đảng bộ có 230/237 đảng viên được đánh giá "nêu gương tốt”, đạt trên 93%. Qua đó, đã thấy được vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Quy định 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã xác định các tiêu chí, quy định về nêu gương của cán bộ các cấp phù hợp với thực tiễn đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương được thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt, phù hợp, phát huy tính tích cực, tự giác của từng cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ huyện Trạm Tấu cho biết: Thực hiện Quy định 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, việc tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy viên các cấp đã được nâng lên. Cán bộ đảng viên đã sâu sát cơ sở hơn, gắn bó với quần chúng nhân dân hơn và qua đó các nhiệm vụ chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội đã đến được với người dân, tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện những nhiệm vụ chính trị của huyện. Hàng năm, qua đánh giá, Đảng bộ huyện có trên 90% cán bộ, đảng viên được đánh giá, xếp loại "nêu gương tốt”.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tăng cường việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24, ngày 20/4/2018 "về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”; Quy định số 09, ngày 30/6/2021 "về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”. 


Cán bộ, đảng viên và công chức huyện Trạm Tấu tham gia giúp đồng bào Mông xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu trồng khoai sọ trong Ngày thứ 7 cùng dân.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đưa mục tiêu về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể: "Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 02 cụ thể hóa các tiêu chí chấm điểm nêu gương bằng 4 biểu chấm điểm cụ thể phù hợp với nhóm đối tượng đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Trên cơ sở đó, việc triển khai đánh giá trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh hàng năm được thực hiện một cách đồng bộ, gắn với việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên theo trình tự thực hiện đánh giá trách nhiệm nêu gương trước khi đánh giá chất lượng đảng viên; coi việc đánh giá trách nhiệm nêu gương là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: "Năm 2021, số cán bộ, đảng viên xếp loại "nêu gương tốt” đạt 90,9%, số cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại "nêu gương tốt” đạt 96,9%. Năm 2022, số cán bộ, đảng viên xếp loại "nêu gương tốt” đạt 93,2%, số cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại "nêu gương tốt” đạt 96,7%”

Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ cho biết: Yên  Bái tiếp tục triển khai nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên các quy định của Trung ương về thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm được cụ thể hóa tại Quy định số 09, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”. 

Tiếp tục triển khai Quy định số 16, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiên phong, gương mẫu; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. 

Tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, trong đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37, ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đội ngũ đảng viên thực sự trở thành tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực. 

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp để phát hiện, uốn nắn và xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phát huy và đề cao trách nhiệm của nhân dân trong kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Trạm Tấu nêu gương Ngày thứ 7 cùng dân

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục