Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/10/2023 | 3:00:15 PM

YênBái - Thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, để từ đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Thanh tra tỉnh
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Thanh tra tỉnh

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 44 đảng bộ cơ sở với 288 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở, với 4.759 đảng viên. 

Quán triệt các văn bản của quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản triển khai, đôn đốc100% các tổ chức cơ sở đảng để quán triệt, thực hiện. 

Triển khai, thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, Đảng ủy đã tổ chức tập huấn và trực tiếp đến từng đơn vị để hướng dẫn đảng viên thực hiện đăng nhập tài khoản, cách sử dụng và ứng dụng trong sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết. Đến nay, 74/74 đơn vị trong Đảng bộ với trên 98% tổng số đảng viên được tạo lập tài khoản và thực hiện sinh hoạt trên nền tảng số.

Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tuyên giáo, phối hợp với các ban  chuyên môn định hướng các nội dung sinh hoạt chi bộ trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, người lao động những thông tin thời sự nổi bật của thế giới, đất nước, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, triển khai kịp thời  các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên.

Các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Số chi bộ, Đảng ủy cơ sở có sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm đạt 80%; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 95%. 

Việc duy trì sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định, một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở quy định ngày sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Trước khi chi bộ tổ chức sinh hoạt, cấp ủy chi bộ họp thống nhất nội dung, chương trình, phân công từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách từng nội dung, phân công thư ký ghi chép biên bản các kỳ họp. 

Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, ngoài đánh giá nội dung công tác còn chuyển tải đến đảng viên các thông tin về văn bản mới, về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, nâng cao trách nhiệm cấp ủy chi bộ, vai trò bí thư chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Mối quan hệ trách nhiệm giữa bí thư với thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý đã khắc phục được hiện tượng chồng chéo, lấn sân, làm thay giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
  
Việc sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, đã tập trung vào các chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; việc "tự soi”, "tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong duy trì nề nếp sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy. 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên đã cơ bản nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Sinh hoạt chi bộ đã thực sự là nơi để đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên được chi bộ và cấp trên giao. 

Thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, để từ đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Tuy nhiên, sinh hoạt đảng bộ, cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ có lúc, có thời gian còn chưa đảm bảo theo quy định, chất lượng sinh hoạt còn có phần hạn chế. Sinh hoạt chuyên đề nội dung chưa rõ nét, phong phú; còn hạn chế về kết quả, cách thức, hiệu quả, mô hình sinh hoạt ở từng loại hình chi bộ. 

Một số tổ chức đảng chưa thật sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ chưa đều, không đủ kỳ theo quy định, số lượng đảng viên dự sinh hoạt không đủ, dẫn đến việc quản lý, giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ đảng viên còn hạn chế, còn để đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật đên mức phải xử lý kỷ luật.

Việc sử dụng các tính năng của điện thoại thông minh của một số đảng viên còn hạn chế (nhất là cán bộ lớn tuổi) nên khó khăn trong việc sử dụng nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái khi sinh hoạt, nhất là việc khai nghiên cứu tài liệu sinh hoạt chi bộ cũng như việc học tập nghị quyết trên nền tảng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới,  gắn sinh hoạt chi bộ với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khoá XIII), thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, thời gian tới, cấp ủy cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì việc sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần và tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần theo quy định của Điều lệ Đảng.
 
Chi bộ, chi ủy cũng cần thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu. Cấp ủy cơ sở tiếp tục phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ, đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở dự sinh hoạt chi bộ…

Trần Thúy Hà - Nguyễn Thị Hoan (Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)
(Bài dự thi Giải báo chí viết về xây dựng Đảng)

Tags chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục