Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/10/2023 | 9:19:59 AM

YênBái - Thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương.

Đảng uỷ Khối khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2022.
Đảng uỷ Khối khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2022.

Đưa nội dung "Tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” là khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bổ sung chỉ tiêu hằng năm có 50% trở lên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trong đó có 70% trở lên cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ tiêu kế hoạch hằng năm của Đảng ủy Khối (từ năm 2021); yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương tại chi bộ, đảng bộ cơ sở. 

Đảng bộ đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 16/01/2023 về tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp dưới và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý; đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về nội dung này. 

Chỉ đạo các cấp ủy duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định và cán bộ, đảng viên phải tham gia, góp ý với người đứng đầu để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với Nhân dân. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện nêu gương.

Việc đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã gắn với việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong đánh giá đã cơ bản phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, kết quả đánh giá năm 2022 có 100% cán bộ, đảng viên đã được đánh giá nêu gương. Trong đó 99,3% cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý  đạt mức nêu gương tốt; 0,7 % đạt mức nêu gương; 100% các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  đạt mức nêu gương tốt; 99,3%, đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá nêu gương tốt; 0,4% nêu gương, 0,3 % không nêu gương; 96% đảng viên không giữ các chức vụ lãnh đạo được đánh giá nêu gương tốt, 2,9% nêu gương, 0,6% không nêu gương, đã vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Qua đó kịp thời cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đánh giá đã cơ bản phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan.

Qua đánh giá hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Trong tự phê bình và phê bình cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Trong thời gian tới , Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy bảo đảm trung thực, khách quan, thực chất, tránh qua loa, hình thức trong đánh giá; lấy kết quả việc thực hiện trách nhiệm nêu gương là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và khen thưởng đối với cán bộ. Lựa chọn những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương để tuyên dương, khen thưởng.

Đức Phương - Ánh Nguyệt 
(Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục