Mù Cang Chải thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2023 | 12:48:54 PM

YênBái - Đảng bộ, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trọng công tác tổ chức, cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng hoa hồng tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng hoa hồng tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.

Đảng bộ xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ bản, 2 chi bộ trường học, 1 Chi bộ Công an và 1 Chi bộ Quân sự xã. Tổng số đảng viên là 199 đồng chí, đảng viên chính thức là 183, đảng viên dự bị 16. 

Thời gian qua, Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Cảnh Minh - Bí thư Đảng bộ xã Púng Luông, 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ xã đã tổ chức kết nạp đảng cho 8 quần chúng ưu tú, đạt 80% kế hoạch và đang hoàn thiện thêm 2 hồ sơ xem xét kết nạp đảng viên vào dịp cuối năm. Tham chiếu Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ xã về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022, Đảng bộ đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ tiếp tục khắc phục hoàn thành cuối năm. 

Đảng bộ xã cũng đã chỉ đạo xây dựng phương án nhân sự tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở xã Púng Luông, Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo  yêu cầu đề ra; cử 5 đồng chí cấp ủy tập huấn bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện và 3 đồng chí tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên do Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức; lập danh sách cử 4 quần chúng tham gia lớp tìm hiểu về Đảng tại xã La Pán Tẩn và cử 87 lượt đảng viên tham gia tập huấn nền tảng số "Sổ tay điện tử tỉnh Yên Bái”. 

Nhờ thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, Đảng bộ xã Púng Luông đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023. Kinh tế - xã hội của xã phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.100 tấn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,72% kế hoạch giao; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Cảnh Minh chia sẻ: " Đảng bộ xã Púng Luông sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”. 

9 tháng năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã thành lập 14 chi bộ quân sự xã, thị trấn theo Đề án 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết nạp 101 đảng viên mới đạt 77,69% kế hoạch. Đến nay, Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (trong đó 19 Đảng bộ, 12 chi bộ), 193 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.132 đảng viên. 

Đảng bộ đã triển khai tập huấn nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” cho 1.917 đảng viên; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031 cấp huyện, cấp xã; kiện toàn các tổ công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thị trấn; bản, tổ dân phố. 

Đảng bộ cũng đã hoàn thành việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; hoàn thành việc bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã kiện toàn cấp ủy viên cấp huyện và cấp cơ sở gồm 10 đồng chí; kiện toàn chức vụ Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở với 6 đồng chí; bổ nhiệm lại 2 chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Phê duyệt số lượng Ban Chấp hành 25 ủy viên, Ban Thường vụ 7 ủy viên và nhân sự giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo tốt nhân sự Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028; phê duyệt Đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra và nhân sự Ủy ban kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; phúc đáp công tác bổ nhiệm 5 chức vụ lãnh đạo quản lý: Ngân hàng chính sách xã hội, Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thi hành án.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và cán bộ, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện hiệu quả mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”; tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, đội ngũ cộng tác viên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. 

Đặc biệt, trong công tác tổ chức, cán bộ, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đánh giá kết quả nêu gương năm 2023, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã theo kế hoạch; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo do HĐND huyện bầu theo kế hoạch. 

Cùng với đó, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023. 

Văn Dương

Tags Mù Cang Chải công tác tổ chức cán bộ Yên Bái

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục