Đảng bộ Trấn Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2023 | 8:31:34 AM

YênBái - Đảng bộ huyện Trấn Yên đã tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác.

Huyện ủy Trấn Yên phối hợp với UBKT Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023
Huyện ủy Trấn Yên phối hợp với UBKT Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023


Đảng bộ huyện Trấn Yên hiện có 40 chi, đảng bộ cơ sở (28 đảng bộ, 12 chi bộ), 326 chi bộ trong đảng bộ cơ sở và 6.191 đảng viên. Cấp ủy cơ sở có 354 đồng chí, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy có 139 đồng chí; cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở 931 đồng chí.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác. 

Cấp uỷ từ huyện Trấn Yên đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ; triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; ban hành các văn bản cụ thể hóa quy định của cấp trên để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

Đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở, các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy đã bám sát Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy để xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong diện quản lý. 

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa kịp thời khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm nguyên tắc, phương pháp, chất lượng, hiệu quả. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo thủ tục, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng lỗi vi phạm. 

Cấp ủy huyện đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 8/8 tổ chức đảng và 80 đảng viên; trong đó đã hoàn thành 7 cuộc đối với 7 tổ chức đảng và 75 đảng viên, đạt 87,5% kế hoạch năm. UBKT Huyện ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 10/10 tổ chức đảng và 9 đảng viên, trong đó kiểm tra đột xuất đối với 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, xác định đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đến nay, UBKT Huyện ủy đã thực hiện hoàn thành 6 cuộc kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng và 1 đảng viên, đạt 77% kế hoạch.


Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát đối với 85 tổ chức đảng và 112 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 82 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát 129 đảng viên, đạt trên 75% kế hoạch năm 2023.

Thi hành kỷ luật của Đảng, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên bằng hình thức khai trừ do vi phạm pháp luật, cảnh cáo 1 đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bằng các hình thức khiển trách 11 đồng chí, cảnh cáo 1 đồng chí. 

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, mới đây, Huyện ủy Trấn Yên đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 cho trên 400 đồng chí là bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy về các nội dung: công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ, hướng dẫn các biểu mẫu nghiệp vụ và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát, thi hành kỉ luật của chi bộ… 

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, giúp củng cố, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ để nắm vững yêu cầu, quy trình, phương pháp, cách thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại chi, đảng bộ mình.

Đồng chí Trần Văn Sở - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trấn Yên cho biết: "Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đã tích cực, phối hợp tốt với UBKT Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát những nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo quy định”.

UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên; phát hiện và tiến hành kiểm tra 100% tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bùi Minh

Tags Đảng bộ Trấn Yên kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng UBKT Tỉnh ủy

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục