Văn Yên thi hành kỷ luật 89 đảng viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 8:47:20 AM

YênBái - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Văn Yên đã thi hành kỷ luật các hình thức đối với 89 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ và UBKT từ cấp huyện đến cơ sở thi hành kỷ luật các hình thức đối với 89 đảng viên.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ và UBKT từ cấp huyện đến cơ sở thi hành kỷ luật các hình thức đối với 89 đảng viên.

Đảng bộ huyện Văn Yên đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao; thực hiện tốt phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường KTGS việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, những vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân và xã hội quan tâm... nên công tác KTGS trên địa bàn thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện rõ tính toàn diện; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ Văn Yên đã kiểm tra 86 lượt tổ chức đảng, 249 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 23 lượt tổ chức đảng, 96 lượt đảng viên; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ kiểm tra đối với 52 lượt tổ chức đảng, 204 lượt đảng viên. Đối với cấp cơ sở, Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ cơ sở đã thực hiện KTGS 405 lượt chi bộ và 2.208 lượt đảng viên; chi bộ cơ sở KTGS chuyên đề 274 lượt đảng viên. 

Cấp uỷ và UBKT từ cấp huyện đến cơ sở thi hành kỷ luật các hình thức đối với 89 đảng viên. Các cuộc KTGS và thi hành kỷ luật được tiến hành cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình quy định.

Thành Trung

Tags Văn Yên kỷ luật đảng viên kiểm tra giám sát uỷ ban kiểm tra

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ trước khi diễn ra buổi sinh hoạt. Ảnh minh họa

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21 (NQ 21) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cầu Thia trồng cây xây dựng tuyến đường văn minh đô thị ở tổ dân phố số 5.

Căn cứ vào Kế hoạch số 73 của Thị ủy Nghĩa Lộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng bộ phường Cầu Thia đề ra 40 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường tập trung phát huy dân chủ trong Đảng, phê bình và tự phê bình với tinh thần xây dựng các chi bộ đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Một buổi sinh hoạt Chị bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục