Yên Bái đẩy mạnh công tác giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/11/2023 | 7:56:38 AM

YênBái - Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Văn Chấn vươn lên thoát nghèo. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi dê của nông dân xã Suối Bu.
Từ sự hỗ trợ của Nhà nước hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Văn Chấn vươn lên thoát nghèo. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi dê của nông dân xã Suối Bu.


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 28/02/2023 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. 

Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thường xuyên tại các địa phương đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi về cơ bản đã được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, qua đó góp phần hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2023, kế hoạch hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo có số lượng rất lớn, thời gian triển khai gấp. Tuy nhiên, qua báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra, giám sát tại một số huyện, thị xã, thành phố đã có rất nhiều cố gắng. 

Đến nay, số nhà đã khởi công đạt 1.519/1.598 nhà, bằng 95,1% kế hoạch; số nhà đã hoàn thành đạt 805/1.598 nhà, bằng 50,4% kế hoạch. Số kinh phí đã giải ngân cho các hộ đến ngày 30/9/2023 là 20.191 triệu đồng, chiếm 34% so với tổng kinh phí cần thanh toán.

Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở của tỉnh, theo kế hoạch năm 2023, hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa 736 căn nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó làm mới 530 nhà, sửa chữa 206 nhà. 

Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà trên địa bàn 2 huyện là 37.980 triệu đồng; trong đó, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là 9.120 triệu đồng (ngân sách trung ương là 6.080 triệu đồng, ngân sách địa phương và xã hội hoá bổ sung từ Đề án hỗ trợ nhà ở của tỉnh là 3.040 triệu đồng). 

Tính đến tháng 9/2023, huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã khởi công làm mới và sửa chữa nhà ở cho 705 hộ gia đình (509 nhà làm mới và 196 nhà sửa chữa), trong đó số nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã khởi công 172/177 nhà (làm mới 125/127 nhà, sửa chữa 47/50 nhà), kinh phí đã giải ngân thực hiện là 3.866 triệu đồng. 

Trong năm, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn dù đã chủ động lập danh sách các hộ dự kiến thoát nghèo năm 2023 theo chỉ tiêu giảm nghèo được giao; tiến hành khảo sát, rà soát, đánh giá để xác định rõ nguyên nhân nghèo cũng như nhu cầu trợ giúp đối với các hộ dự kiến thoát nghèo.

Mặc dù đạt được kết quả khá tích cực, tuy nhiên việc đề ra các giải pháp và huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ các hộ thoát nghèo của chính quyền cấp huyện, cấp xã nhằm giải quyết, khắc phục những khó khăn của các hộ dự kiến thoát nghèo ở một số địa phương còn hạn chế. 

Một bộ phận hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tư tưởng trông chờ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng; chưa chủ động, mạnh dạn, tích cực phát triển kinh tế để phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, nhưng đến nay việc triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình đạt thấp, cụ thể tại các dự án: Dự án 2 - Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”; Dự án 4 -  Phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm bền vững…

Để công tác giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, Yên Bái cần tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Các sở, ngành chủ trì các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các địa phương căn cứ nguồn vốn được giao và các văn bản mới được chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 - Dự án 3 - Phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững nhằm triển khai hiệu quả việc hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; đào tạo nâng cao trình độ, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để có việc làm và thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. 

Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó cần tập trung tuyên truyền, vận động để duy trì, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đối với người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa bàn mới được công nhận thoát khỏi danh sách các thôn, xã đặc biệt khó khăn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các hộ dân rơi vào tái nghèo, phát sinh nghèo do có thành viên ốm đau mà không có thẻ bảo hiểm y tế…
                                                         
Quang Thiều

Tags Yên Bái giảm nghèo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hộ nghèo

Các tin khác
Trong thời gian qua, Hội phụ nữ các cấp đã tăng cường đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong việc vận động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu và phát huy nội lực của phụ nữ để thực hiện nhiệm vụ vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nhờ nguồn vốn vay nhiều hội viên nông dân huyện Mù Cang Chải đã đầu tư đàn vật nuôi, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, dạy nghề, vốn vay, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Nhất là, phối hợp với Công ty TNHH Lucavi cung cấp phân bón hữu cơ Lucavi giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Lò Văn Pản, ở thôn Nà Lóng, xã Tú Lệ (đứng thứ 2 bên trái sang) vui mừng khi được nhận hỗ trợ giống bò sinh sản

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động, lồng ghép các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm bình quân mỗi năm 4,81% hộ nghèo trở lên.

Người dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên khai thác vỏ quế

Xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đang trong lộ trình cán đích xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2023. Đến thời điểm này, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM nâng cao đã được xã hoàn thành, đặc biệt là tiêu chí nghèo đa chiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục