Nguyễn Đình Cống lại “cố đấm ăn xôi”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/4/2024 | 7:34:21 AM

YênBái - Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Nguyễn Đình Cống.
Nguyễn Đình Cống.

Nào là: "Mơ ước của Mác "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại để đào huyệt chôn tư bản” đã trở thành lố bịch, hy vọng xây dựng một chế độ mà mọi người "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là quá hão huyền. Sai lầm của Mác khi đánh giá không đúng về "Giai cấp và chính quyền tư bản”. Nào là: "Viết bài này tôi còn phát hiện ra sai lầm của Mác khi đánh giá không đúng về "Giai cấp và chính quyền tư bản”. Báo chí Việt Nam cho rằng, Mác vào một trong những bậc "vĩ nhân” kiệt xuất. Chúng ta nên tìm cách loại bỏ quan điểm sai trái này…”. 

Nguyễn Đình Cống được đào tạo dưới mái trường XHCN Việt Nam, hẳn đã được học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Hẳn là đã biết: Bằng những luận thuyết về phép biện chứng duy vật; chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết đấu tranh giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; học thuyết hình thái - kinh tế xã hội; Mác đã chỉ ra phương thức bóc lột của chủ nghĩa tư bản; mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản và vai trò lịch sử giai cấp vô sản. Hẳn cũng biết: Lênin là người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Mác để giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng vô sản ở Nga và câu nói nổi tiếng của Lênin về chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư của Mác là "hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác”. 

Hẳn cũng biết: Chủ nghĩa Mác - Lênin với thế giới quan và phương pháp luận khoa học đã chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội, tư duy, tạo nên công cụ đúng đắn và sắc bén để nhận thức và cải tạo thế giới vì mục tiêu giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đem lại cuộc đời tự do, hạnh phúc thực sự cho quần chúng nhân dân bằng con đường cách mạng XHCN.

Hẳn cũng hiểu: Học thuyết Mác - Lênin không đóng kín mà là một học thuyết mở, cho phép và đòi hỏi các đảng cộng sản và những người mác xít phải luôn có sự nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của thực tiễn mỗi quốc gia; từ đó, rút ra các bài học để bổ sung, phát triển hoàn thiện học thuyết của Mác. 

Đúng là, năm 1991 xảy ra sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô, sau đó là một số nước Đông Âu. Sự sụp đổ này là do các đảng, các cá nhân "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, không nhận thức được tính thống nhất và tính đa dạng của chủ nghĩa xã hội, không có sự sáng tạo, độc lập trong việc hiện thực hóa chủ nghĩa Mác - Lênin ở từng quốc gia khác nhau nên họ đã phản bội các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản. 

Các thế lực thù địch đã lợi dụng sự kiện này để ồn ào xuyên tạc bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, sự ra đời của chế độ XHCN theo lý luận Mác - Lênin là một sai lầm của lịch sử. Ý tưởng xây dựng XHCN chỉ là "viển vông", "phi thực tế”, "ảo tưởng". Việc này cũng đã cũ rồi! 

Đối với Đảng ta, ngay từ khi mới ra đời, đã xác định chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng. Song, chúng ta luôn có sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo và bổ sung. Từ Đại hội lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đến nay, Đảng ta bổ sung thêm tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định rõ: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự "đổi mới” của Đảng trong mấy chục năm qua là biểu hiện cụ thể sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thời đại và điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Trong văn kiện của Đảng các kỳ đại hội, đều xác định: Về lý luận, "Đổi mới” nhằm xác lập hệ thống quan điểm đúng đắn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Về thực tiễn, "Đổi mới” để XHCN từng bước được xác lập vững chắc. "Đổi mới” để giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, để làm cho CNXH được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả cao hơn. "Đổi mới” không phải là xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà là làm cho lý luận đó, tư tưởng đó được nhận thức và vận dụng, phát triển sáng tạo hơn, mang lại kết quả thiết thực hơn. Hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu cả về kinh tế, xã hội và chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và sẽ tiếp tục lãnh đạo đổi mới chính trị, nhưng không phải là thay đổi chế độ chính trị.

Điều đó rõ như ban ngày. Vậy mà Cống vẫn "phun” ra những lời lẽ sai trái, thù địch, cay cú. Tôi nghĩ Cống chỉ là kẻ "vô minh”, cũng chẳng có lý tưởng gì đâu, chỉ là ăn phải bả độc bầy đảng Việt Tân, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; dẫn đến, suy thoái về tư tưởng chính trị, vong ân, bội nghĩa với quê hương, đất nước, với Đảng, với chế độ, biến mình thành rắn độc chuyên "theo đóm ăn tàn” mà thôi. Lời nói của một kẻ như vậy, liệu có ai tin, ai theo. Vậy mà, Cống vẫn "cố đấm ăn xôi”. Viết đến đây, tôi bỗng nhơ tới câu thơ của nữ sĩ Xuân Hương "Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm”.

Lương Hiền

Các tin khác
Thanh niên Yên Bái tích cực thực hiện các phong trào, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những năm qua, nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Yên Bái nói riêng đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả; quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Hình minh họa (Báo ĐCSVN).

Mới đây mấy trang mạng, Việt Tân, Tiếng dân tranh nhau đăng bài: “Chiến dịch đốt lò biến Việt Nam thành một tỉnh nữa của Trung Quốc” do Shuli Ren viết, Trúc Lam chuyển ngữ.

Trang fanpage “Bản tin Văn Chấn” đăng tải 15 - 20 tin, bài/tuần, góp phần tích cực định hướng dư luận xã hội.

"Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "phủ xanh” thông tin, các trang fanpage của huyện Văn Chấn cập nhật thường xuyên, đa dạng thông tin về người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến; các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, hình ảnh về lao động, sản xuất, cuộc sống thường ngày của người dân, phát huy hiệu quả vai trò của mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Những đối tượng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức rất rõ về sự ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, văn hóa tinh thần của đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục