Lan tỏa giá trị văn hóa trên hành trình xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/8/2023 | 7:43:45 AM

YênBái - Đi đôi với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân, thời gian qua, trên hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Một buổi trình diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn của đội văn nghệ quần chúng cơ sở.
Một buổi trình diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn của đội văn nghệ quần chúng cơ sở.

Hàng năm, trên cơ sở quy định về tỷ lệ thôn, bản, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa theo bộ tiêu chí công nhận nông thôn mới, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh triển khai lồng ghép Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong mọi hoạt động. 

Trong đó quan tâm, chú trọng xây dựng các quy ước, hương ước, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới; rà soát hệ thống thiết chế nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để báo cáo tham mưu với UBND tỉnh các chính sách, cơ chế thúc đẩy hiệu quả hoạt động của thiết chế này. 

Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động được tổ chức thường xuyên, bám sát, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.500 đội văn nghệ quần chúng với hàng chục nghìn diễn viên không chuyên. 

Xã Y Can, huyện Trấn Yên là một trong những xã sớm cán đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Chia sẻ về việc triển khai các hoạt động văn hóa để hoàn thành các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Trình - Bí thư Đảng ủy xã Y Can cho biết:  "Để làm tốt việc này, chúng tôi xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền. Khi người dân đã hiểu, đồng thuận thì việc gì cũng thành công. Đến nay, sau 5 năm được công nhận xã nông thôn mới, Y Can có 12/12 thôn, 94,46% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”, 90% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, giai đoạn 2020 - 2022, 50% thôn được tặng giấy khen thôn văn hóa 5 năm liên tục, xã không xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi cộm”.

Bên cạnh đó, góp phần hoàn thành thắng lợi tiêu chí văn hóa, nhanh chóng đưa các địa phương cán đích nông thôn mới, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. 

Riêng nửa đầu năm 2023, UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, kế hoạch quan trọng như: Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch triển khai Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch về việc tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam lần thứ I, năm 2023…

Không chỉ vậy, chung tay hoàn thành tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực xếp hạng được 132 di tích lịch sử - văn hóa, 574 di sản văn hóa phi vật thể; góp phần đưa di sản nghệ thuật xòe Thái ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các loại hình văn nghệ dân gian được giữ gìn cùng các sinh hoạt, tập tục, lễ hội truyền thống được lưu truyền, phục dựng. 

Để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần trong xã hội, vừa bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống, hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả, thời gian tới, Yên Bái tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về lĩnh vực văn hóa đến từng địa phương; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa gắn với khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…

Lê Thương

Các tin khác
Nhờ tích cực tham gia đóng góp xây dựng Nhà văn hóa, đến nay, nhân dân thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã có sân chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, thoáng mát.

Là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, chính quyền ở cơ sở, những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, tận tâm, tận tụy với công việc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện về mọi mặt.

Các hộ dân TDP số 8, thị Trấn Cổ Phúc tham gia phân loại rác, bảo vệ môi trường

Là tổ được chọn làm điểm xây dựng tổ dân phố (TDP) văn minh ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Chi bộ TDP số 8 đã huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện để hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định. Lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, hơn cả là sự chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân trong tổ góp phần xây dựng mô hình TDP văn minh, hiệu quả.

Người dân xã Sơn Lương hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Văn Chấn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Sơn Lương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2021, Sơn Lương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Từ năm 2022 đến nay, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Hội viên phụ nữ xã Tô Mậu vệ sinh giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Theo Quyết định, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên sẽ được thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng theo quy định tại Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND, ngày 7/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XIX.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục